"Preotul e tot om, dintre oameni. Vă mai mângâie, vă mai mustră, însă voi nu trebuie să vă supărați.Primiți, deci, pe preoți!
Căutați-i nu numai când vă merge rău în casă! Dacă vreți să nu aveți păcate multe și să nu ziceți mult, cât mai des să vă spovediți."
(Pr. Ioanichie Bălan)
)

Postare prezentată

Corabia - Duminica a IX-a după Rusalii

duminică, 18 noiembrie 2012

A început Postul Nașterii Mântuitorului


Suntem în Postul Crăciunului, adică al celor șase săptămâni rânduite de Biserica noastră drept timp de pregătire pentru întâmpinarea cu creștinească cuviință a celui ce Se va naște în Betleemul Iudeii.

Prin post înțelegem reținere, în mod voluntar de la anumite mâncăruri și băuturi, pe o anumită perioadă de timp, dar ca sa fie complet și adevărat, postul presupune și încetarea de a mai face fapte rele, străduința de a nu mai păcătui, având ca scop refacerea și îmbunătățirea vieții sufletești.

În Vechiul Testament, ca şi în Noul Testament, întâlnim texte privind postul şi importanţa lui pentru viaţa duhovnicească. A postit Moise pentru a fi vrednic de primirea celor zece porunci (cf. Ies. 24:18 și Deut. 9:1-10), a postit proorocul Ilie, după care a primit puterea de a deschide și închide stăvilarele cerului pentru a veni ploaie pe pământ, a postit Proorocul Daniel și cei trei tineri duși în Babilon, refuzând să mănânce la masa regelui, preferând bucate de legume (cf. Deut. Cap. 1). A postit Însuși Mântuitorul (cf. Mt. 4:2; Lc. 4:2; Mc. 1:13) și tot El, a aprobat și postul Sf. Ion Botezătorul (cf. Mt.11:18). Au postit ucenicii Sf. Ioan Botezătorul (cf. Mt: 9.14), au postit Sf. Apostoli și ucenicii lor (cf.Fa.14:23; Fa. 13:2-3).  Ei au rânduit atunci postul pentru creștinii de atunci, ca apoi marii sfinți Părinți ai Bisericii să fixeze posturile pe care le avem până azi.       

"Cuvânt ortodox" - Anul I, Nr. 7 - Cuvant ortodox - Numar special - concurs - etapa III - a

Cuvant ortodox - Anul I, Nr. 7 , 12 - 18, Noiembrie, 2012

duminică, 4 noiembrie 2012

CONCURSUL ”SFÂNTUL NICOLAE PRIETENUL COPIILOR”


PAROHIA
 ,,ADORMIREA MAICII DOMNULUI” 
 SIMERIA
ORGANIZEAZĂ CONCURSUL
”SFÂNTUL NICOLAE PRIETENUL COPIILOR”

Coordonatori:
Preot paroh, Gabriel Valeriu Basa
Prof. de religie, Nicolae Daniel Ungureanu
Prof. de religie, Alin Gheorghe Suciu
Sorin Micuțiu și  Ioan Bogdan Tomoiagă

 Motto: „Lăsaţi copiii să vină la Mine,căci a unora  ca aceştia este Împărăţia Cerurilor” (Matei XIX, 14)

Concursul  ,, SFÂNTUL NICOLAE PRIETENUL COPIILOR” se adresează elevilor cu aptitudini, înclinaţii şi interese deosebite, pentru disciplina  Religie din învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial.
Participarea este opţională și individuală.
Concursul se desfășoară în perioada 05 noiembrie  –  02 decembrie 2012.

"Cuvânt ortodox" - Anul I, Nr. 5 - Cuvant ortodox - Numar special - concurs - etapa I - a