"Preotul e tot om, dintre oameni. Vă mai mângâie, vă mai mustră, însă voi nu trebuie să vă supărați.Primiți, deci, pe preoți!
Căutați-i nu numai când vă merge rău în casă! Dacă vreți să nu aveți păcate multe și să nu ziceți mult, cât mai des să vă spovediți."
(Pr. Ioanichie Bălan)
)

duminică, 31 martie 2013

"Cuvânt ortodox" - Anul I, Nr. 27

Despre vindecarea slăbănogului din Capernaum


Evanghelistul Matei numeşte aici Capernaumul oraşul Său. Betleemul a fost oraşul în care S-a născut; Nazaretul, oraşul în care a crescut; iar Capernaumul, oraşul în care a locuit în permanenţă.
Slăbănogul de la Matei este altul decât cel de la Ioan (Ioan 5, 1-15). Unul se află la scăldătoarea Vitezda, celălalt în Capernaum; unul era bolnav de treizeci şi opt de ani; celuilalt nu i se spune vârsta; unul era lipsit de ajutoare; celălalt avea oameni care-l îngrijeau, care-l purtau, care 1-au adus la Iisus.

Pomenirea Sfântului Sfinţitului Mucenic Ipatie, făcătorul de minuni, Episcopul Gangrelor

Clik pe Icoana Sfântului

joi, 28 martie 2013

Postim din dor de Dumnezeu


Pare demodată insistenţa bimilenară a Bisericii ca oamenii să postească. După cum pare o concepţie arhaică aceea care ar susţine în secolul 21 că anumite alimente sunt „rele”. Iată cel puţin două motive pentru care anumiţi creştini „emancipaţi” ai Bisericii, indiferent pe ce treaptă a ei s-ar afla, scormonesc scuze sau inventează formule de evitare a postului în viaţa lor privată (deci, ascunsă).
Dar, după cum Biserica nu are nimic împotriva unor alimente, tot astfel nici aceşti pseudo-creştini nu au nimic în comun cu Ortodoxia, ca manifestare plenară a Bisericii – şi de aceea, permanent ascetică.

Pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Ilarion, noul mărturisitor, egumenul mănăstirii Pelichit

Clik pe Icoana Sfântului

luni, 25 martie 2013

Program Sfintele Masluri din Postul Sfintelor Paști.


- 25 martie - Boiu
- 26 martie - Răpolțel
- 28 martie - Uroi
-  2 aprilie  - Rapolt
-  4 aprilie  - Simeria Paraclis
-  9 aprilie  - Săulești
- 11 aprilie - Banpotoc
- 15 aprilie - Folt
- 16 aprilie - Simeria Șosea 
- 18 aprilie - Chimindia
- 23 aprilie - Bobâlna
- 25 aprilie - Simeria Veche
- 30 aprilie - Simeria Biscaria

Plecăciune Ţie!

Buna Vestire, cea mai veche sărbătoare a Maicii Domnului


Clik pe Sfânta Icoană

duminică, 24 martie 2013

Acatistul Bunei Vestiri

Predică în Duminica Ortodoxiei


În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. „Între doi tâlhari, măsură a dreptăţii s-a aflat Crucea Ta: căci unul, prin povara hulei, în iad a coborât, iar celălalt, uşurându-se de păcate, spre cunoaşterea teologiei [a urcat]…” (Tropar din Marele Post, glasul al 9-lea, la slavă)

Aşa se spune despre Crucea Domnului. Măsura dreptăţii s-a aflat între doi tâlhari: trei cruci a înfipt Pilat pe Golgota – [două pentru] doi tâlhari şi [una pentru] Dătătorul vieţii. Dar numai Crucea Mântuitorului a fost izbăvire întregii omeniri, Crucea care stătea la mijloc, ea este arma păcii, biruinţa cea nebiruită – biruinţă asupra diavolului şi asupra morţii. Dintre celelalte două cruci, una a fost mântuitoare pentru cel spânzurat pe ea, cealaltă a fost scară spre iad.

"Cuvânt ortodox", anul I, nr. 26

PASTORALA SFÂNTULUI SINOD AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE LA DUMINICA ORTODOXIEI DIN ANUL DOMNULUI 2013


Preaiubitului cler, cinului monahal şi dreptmăritorilor creştini din cuprinsul Patriarhiei Române,

Har, milă şi pace de la Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, iar de la noi părinteşti binecuvântări!

Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi,

Iubiţi credincioşi şi credincioase,

În fiecare an, în această primă Duminică din Postul Paştilor, sărbătorim biruinţa dreptei credinţe asupra tuturor ereziilor şi a altor învăţături greşite şi, în acelaşi timp, ne aducem aminte cu evlavie de toţi cei care şi-au închinat viaţa lui Hristos şi Sfintei Sale Biserici, precum şi de cei care au luptat de-a lungul veacurilor pentru apărarea dreptei-credinţe cea „dată sfinţilor, odată pentru totdeauna" (Iuda 1, 3).

Pomenirea Sfântului Artemon, Episcopul Seleuciei din Pisidia

Clik pe Icoana Sfântului

sâmbătă, 23 martie 2013

Apel umanitar - Să fim aproape de DANCI RAUL RĂZVAN


DANCI RAUL RĂZVAN este un băieţel în vârstă de doar 8 anişori, din Simeria, care a fost diagnosticat cu leucemie acută limfoblastică. În acest moment este internat la Cluj şi face tratament cu citostatice.

Şcoala generală nr.1 din Simeria a demarat o campanie umanitară pentru a-l ajuta pe micuţul Răzvan, iar echipele Hunedoara TV şi Ziarul Hunedoreanului s-au alăturat acestui demers.

Cei care vor să dea o mână de ajutor părinţilor, pentru a-i oferi un tratament în străinătate, pot face donaţii în contul:
 RO97 PIRB 2201 5700 3700 1000,
 deschis la Piraeus Bank,
 pe numele DANCI ALINA MIHAELA.

Fondurile care se vor strânge vor fi folosite pentru tratamentul în străinătate!

LEUCEMIA NU ŢINE CONT DE INOCENŢĂ!!

Pătimirea Sfântului Mucenic Nicon şi a celor o sută nouăzeci şi nouă de ucenici ai săi

Clik pe Icoana Sfântului

miercuri, 20 martie 2013

Despre Judecata lui Dumnezeu - Pr. Prof. Dr. Vasile VladSeara Duhovnicească a avut loc vineri, 15 martie 2013, de la ora 17, 30 - anunțată aici

Cu Hristos despre Postul Mare


Viaţa spirituală a unui credincios este o permanentă călătorie împreună cu Hristos, având ca sprijin şi călăuză rânduielile liturgice ale Sfintei Biserici, săvârşite în praznicile şi sărbătorileanului bisericesc, ca adevărate popasuri duhovniceşti. Ţinta acestei călătorii este Invierea Domnului, act unic şi mântuitor, la care ajungem reiterând (repetând - trăind) întreaga viaţă şi activitate a Mântuitorului Hristos şi urmându-L, prin nevoinţele noastre, pe drumul Golgotei, prin a cărei Jertfă ne- a împăcat cu Tatăl şi ne-a adus din moarte la viaţă.
Pregătirea credincioşilor pentru a putea urca împreună cu Domnul pe drumul cel greu al Crucii, până la măreaţa Înviere, ţinta finală a călătoriei, se face prin jertfa Postului Mare. Timp de 47 de zile, efortul personal al fiecăruia, prin postul de bucate, dublat de postul de păcate, se contopeşte în lucrarea sfântă a Bisericii, care transformă tristeţea pocăinţei în bucurie pascală. Bucuria Învierii va marca apoi tot restul anului liturgic, fiecare duminică devenind o zi de Paşti.

Pomenirea Sfinţilor Cuvioşilor Părinţi ucişi de arabi în Mănăstirea Sfântul Sava cel Sfinţit

Clik pe Icoana Sfinţilor

marți, 19 martie 2013

A XI-a poruncă

Ascultă, priveşte şi taci!...
Ascultă, să-nveţi să vorbeşti,
Priveşte, să-nveţi să clădeşti.
Şi taci, să-nţelegi ce să faci...
Ascultă, priveşte şi taci!

Când simţi că păcatul te paşte
Şi glasul Sirenei te fură,
Tu pune-ţi lacăt la gură
Şi-mploră doar sfintele moaşte -
Când simţi că păcatul te paşte!...

Despre aprofundarea şi citirea Sfintei Scripturi (IX)


A cinsti citirea și auzirea Evangheliei

Omul care este viu pentru Dumnezeu nu lasã cuvântul Evangheliei sã-i scape sau sã cadã în uitare. Dimpotrivã, cu evlavie, cinstire și fricã, face din el cununã pentru capul sãu și îl așeazã deasupra întregii sale vieți.
Râvna celor bine-cinstitori este foarte evidentã când ascultã Evanghelia. Aratã de parcã au pãtruns în prezența lui Dumnezeu sau ca și cum ar sta înaintea altarului pentru a primi Trupul și Sângele Lui. Nu este vorba de un obicei pe care și l-ar fi fãcut de a cinsti Evanghelia sau de a lãsa impresia cã o fac, asemenea fãțarnicilor, ci primesc din ea putere peste putere, ca unii care ascultã glasul lui Dumnezeu Însuși.

Pătimirea Sfinţilor Mucenici Hrisant şi Daria şi a celor împreună cu dânşii

Clik pe Icoana Sfinţilor

luni, 18 martie 2013

Cuvânt în prima săptămână a Postului Mare


Toate slujbele Marelui Post sunt reunite de gândul pregătirii pentru Sfintele Paşti, ca să-L întâmpinăm cu inimă curată pe Hristos cel înviat. De ce ne pregătim astfel? Ce înseamnă Pastele? Pastele înseamnă gustarea bucuriei raiului. În ce constă această bucurie? În a-L vedea pe Dumnezeu şi slava Sa! Biserica iubeşte slava lui Dumnezeu. Când sărbătoreşte Biruinţa Ortodoxiei, Biserica săvârşeşte această prăznuire în ziua repunerii în drepturi a cinstirii icoanelor.

Canonul Sfantului Andrei Criteanul - cantat in prima saptamana din postul Pastelui

Pomenirea celui între Sfinţi Părintelui nostru Chiril, Arhiepiscopul Ierusalimului (351-386)

Clik pe Icoana Sfântului

luni, 11 martie 2013

Anunț - Seară duhovnicească


Despre aprofundarea şi citirea Sfintei Scripturi ( VIII )


O introducere practicã în înțelegerea Evangheliei

„Nu existã nicio metodã intelectualã de a pãtrunde în Evanghelie, cãci Evanghelia este duhovniceascã. Ea trebuie ascultatã și trãitã prin Duhul înainte de a putea fi înțeleasã. Dacã cineva care trãiește în afara Evangheliei încearcã sã o înțeleagã, se va poticni și va cãdea, iar dacã va cuteza sã o propovãduiascã, va fi o piatrã de poticnire pentru cei ce îl urmeazã. Dar dacã cineva are râvnã autenticã, dragoste înflãcãratã și ascultare desãvârșitã de Dumnezeu și împlinește întocmai fie și numai una din poruncile Evangheliei, acea persoană pătrunde în taina Evangheliei fără să-și dea seama.

Pomenirea celui dintre Sfinţi Părintele nostru Sofronie, Patriarhul Ierusalimului

Clik pe Icoana Sfântului

sâmbătă, 9 martie 2013

Recunoştinţă pentru ilustrul dascăl


Cu binecuvântarea Preasfinţitului Gurie, Episcopul Devei şi Hunedoarei, şi la iniţiativa prof. dr. Florin Ilieş, directorul Colegiului Naţional „Decebal“ din Deva, Petru Mărginean, primarul municipiului Deva, a decernat ilustrului dascăl titlul de „cetăţean de onoare“ al municipiului Deva.
Omul, preotul şi profesorul, ajuns la vârsta patriarhilor, cu inima şi sufletul animate de dragostea pe care o are faţă de locul unde a cunoscut adevărata dragoste a părinţilor, moşilor şi strămoşilor, cei care i-au şi sădit-o în suflet, a fost, în data de 7 martie 2013, înconjurat de dragostea acelora în mijlocul cărora s-a format.

Anunț - Seară duhovnicească


Părintele Mircea Păcurariu a primit titlul de cetățean de onoare al Devei

                                                                         
Editie Speciala, Hunedoara TV
 moderator: Pr. Mircea Mihulet
 invitat: PrprofdrMircea Păcurariu 
sursa: http://punctuldevedere.blogspot.ro

Pătimirea Sfinţilor patruzeci de mucenici din Sevastia Armeniei

Clik pe Icoana Sfinţilor

vineri, 8 martie 2013

Femeia creștină - Pretioasele ei misiuni


Pentru a aprecia diferitele ei misiuni, s-o consideram pe femeie rând pe rând: ca sotie, ca mama, ca stapâna a casei.

Ca sotie. – Sa nu uitam ca ea a fost data barbatului ca un “ajutor” ca siguranta. Si Dumnezeu a pregatit-o în mod minunai pentru acest rol. Mai întâi prin singuratate. Barbatului îi sunt atribuite viata publica cu luptele ei, pericolele ei, ranirile ei. Pe când barbatul pentru a veni în ajutorul tuturor se expune la furtunile cele mai înalte de pe mare, femeia se bucura în interiorul caminului ei de o pace continua. Daca ea iese de acolo o face numai pentru un moment scurt si datoriile ei o recheama în singuratatea sa protectoare. Cine nu o vede cât de favorabila este aceasta viata de calm si de siguranta, pentru dezvoltarea evlaviei si culturii virtutilor?

Femeia creștină - Nobila ei istorie


Aceasta istorie începe în creatia sa, se urmeaza în caderea ei dureroasa, se termina cu o slava incomparabila în împacarea ei în Iisus Hristos.

Femeia la crearea ei. – Ceea ce trebuie sa fie ea, în ce rang o plaseaza Dumnezeu, ce prerogative îi confera ei Dumnezeu, ce drepturi îi pastreaza; Dumnezeu ne-o arata în actul sau creator.

1. Scopul crearii ei. – Sa urmam opera divina, mai bine decât în oricare alt studiu, ea ne va descoperi ideea divina în crearea femeii, în momentul în care îl creeaza Dumnezeu pe barbat, universul este format, împodobit stralucitor; este domeniul regelui pe care-I introduce Dumnezeu pentru a împarati aici. In acest domeniu imens a fost pastrata o resedinta regeasca, este raiul pamântesc. Viata curge din plin peste maluri lânga Adam; fiinte de tot felul au fost create pentru a sluji Ia nevoile sale sau pentru a contribui prin farmecul lor la fericirea sa.

Ziua Femeii si Monahiile


Lãsãm la o parte originea acestei «sãrbãtori».
Lãsãm la o parte faptul cã 8 Martie nu este atât o zi a «femeii în sine», a «pãrtii femeiesti», cât mai ales o zi a «femeii în raport cu» (copilul cãtre mamã, sotul cãtre sotie, în genere bãrbatii cãtre femei, însã niciodatã femeile cãtre femei).
Problema acestui eseu, teologic, este, finalmente, raportarea monahiilor, a cãlugãritelor, la ziua de 8 Martie, Ziua Femeii.

joi, 7 martie 2013

Rugăciune pe malul lacului


Bătrânii mei m-au învățat, pe când eram tânăr, să mă agăț de cer și de pământ ca nu cumva să mă împiedic. Vreme îndelungată am rămas copil și mult timp obișnuiam să mă sprijin de propteaua pe care ei mi-au dat-o.

Dar, odată veșnici s-a revărsat prin mine, iar eu m-am simțit ca un străin în lume, cer și pământ au plesnit în două în mâinile mele precum o trestie plăpândă.

O, Doamne, tăria mea, cât de plăpânde sunt cerul și pământul! Ele par ca niste palate zidite din plumb, dar ele se evaporă ca apa în palma mâinii în prezența Ta. Doar zbârlindu-se își ascund fragilitatea lor și-i înspăimântă pe copiii needucați.

Viaţa Sfinților Mucenici Episcopi din Cherson: Vasile, Efrem, Evghenie, Capiton, Agatodor, Elpidie și Eterie

Clik pe Icoana Sfinţilor

luni, 4 martie 2013

Despre aprofundarea şi citirea Sfintei Scripturi ( VII )


CUVÂNTUL CARE DĂ VIAŢĂ 

„Când citesc în Biblie, Dumnezeu vorbeşte cu mine, Apostolii şi Proorocii vorbesc cu mine, cerul vorbeşte cu mine. Iar când îmi plec genunchii în rugăciune fiebinte şi stropesc cu lacrimi paginile Cărţii Sfinte, mă simt şi eu acolo, undeva , în marea familie a cerului, în marea gloată a celor răscumpăraţi care îl slăvesc neîncetat pe Mielul”(Păr. Iosif Trifa). 

Asistăm adeseori neputincioşi la criza spirituală a contextului istoric şi social în care ne aflăm.Simţim că nu putem transmite convingeri şi încredinţări curate şi sfinte celor din jurul nostru. Uneori duhul „cuminte”şi „înţelept” specific societăţii moderne învăluie pe nesimţite cugetele şi inimile noastre în care ar trebui să ardă focul cel ceresc după cuvintele psalmistului: ”Înfierbântatu-s-a inima mea înăuntrul meu şi în cugetul meu se va aprinde foc”(Ps 38,4). 

Viaţa Cuviosului Părintelui nostru Gherasim de la Iordan

Clik pe Icoana Sfântului