"Preotul e tot om, dintre oameni. Vă mai mângâie, vă mai mustră, însă voi nu trebuie să vă supărați.Primiți, deci, pe preoți!
Căutați-i nu numai când vă merge rău în casă! Dacă vreți să nu aveți păcate multe și să nu ziceți mult, cât mai des să vă spovediți."
(Pr. Ioanichie Bălan)
)

luni, 28 octombrie 2013

Predica Părintelui Mircea Păcurariu sau lecţia duhovnicească a istoricului

Pr. Conf. Univ. Dr.
 Constantin NECULA
Revista Teologica, nr.3/2007, p.
 Poate că nu pare importantă o abordare a predicii Părintelui Mircea Păcurariu în raport cu opera sa istorică. Personal, o încadrez la marea contibuţie pe care Părintele a adus-o la dezvoltarea, pedagogică, a culturii teologice româneşti. De altfel, credem că o analiză asupra acestui aspect, legat de propovăduirea creştină a Părintelui , ar trebui automat să cuprindă şi o analiză asupra modelelor educaţionale pe care el le oferă studenţilor şi preoţilor prin manualele de istorie a Bisericii Ortodoxe Române, care în practica de la catedră au trecut spre auditor ca o construcţie fundamental omiletică, o formă simplă şi coerentă de propovăduire a istoriei neamului românesc şi a Bisericii sale, parte integrantă a istoriei neamului creştinesc şi a Ortodoxiei. Poate aici este paradoxul pedagogic care i-a făcut pe mulţi să se teamă de examenul de IBOR, crezând că au în faţă un examinator care ţine la propria sa carte, când de fapt acesta oferea în carte cadrele unei propovăduiri largi, care trebuia să treacă prin sufletul omului, pentru ca acesta să devină mărturisitor, mai mult decât simplu cunoscător al istoriei Bisericii. Aflaţi mai multe »

Despre aprofundarea şi citirea Sfintei Scripturi. (38) - Introducere la Cartea Profetului Miheia

Miheia – al cărui nume ebraic Micaia (Mica în forma scurtă şi Micaichu în forma lungă) înseamnă „Cine este ca Domnul?“ – a fost contemporan cu Isaia – despre care se ştie că şi-a exercitat mandatul profetic între anii 740 şi 700 î. H. Dar, spre deosebire de acesta, care făcea parte din clasa nobiliară şi-şi rostea mesajul în păturile de sus ale societăţii, Miheia aparţinea clasei ţărăneşti, iar orizontul mesajului său îi cuprindea pe cei umiliţi şi obidiţi.
Sensibil la suferinţele semenilor săi, profetul protestează – deseori cu violenţe de limbaj – împotriva îmbogăţiţilor care asupresc, a judecătorilor ce se lasă mituiţi, a preoţilor, a profeţilor mincinoşi. Miheia este, prin excelenţă, un justiţiar. Dumnezeul său este, într'adevăr, un Dumnezeu al milei şi iertării, dar îndurarea vine numai după ce s'a făcut dreptate. În acest fel va vedea lucrurile, peste şapte secole, Ioan Botezătorul, nedumerit că în Iisus lucrează doar Mielul, nu şi Securea, dar care va afla că Securea rămâne ultima soluţie, şi foarte îndepărtată, după ce Dumnezeu Îşi va fi epuizat toate resursele aşteptării.

Sfinţii Mucenici Terentie, Neonila şi cei şapte fii ai lor


Clik pe Sfanta Icoana

luni, 21 octombrie 2013

Răscoala Sfântului Sofronie de la Cioara şi urmările ei asupra Zarandului

Cea mai importantă mişcare contra uniatismului în Transilvania şi care a avut şi cele mai importante succese a fost fără îndoială răscoala dintre anii 1759-1761, condusă de către călugărul Sofronie de la Cioara. Ea a fost rezultatul a aproape şase decenii de umilinţe îndurate de românii ortodocşi din Transilvania, atât din partea autorităţilor străine habsburgice, cât şi din partea ierarhiei Bisericii Greco-Catolice. Au fost decenii în care Biserica Ortodoxă din Ardeal a rămas fără ierarhi, şi fără a mai fi recunoscută de către autorităţile vremii. Umilinţele s-au manifestat şi prin numeroasele abuzuri la care au fost supuşi românii ortodocşi: confiscări de bunuri, confiscări abuzive de biserici şi transferarea acestora în mod samavolnic în folosul uniţilor, arestări, întemniţări, bătăi şi schingiuiri ale unor preoţi şi credincioşi numai datorită faptului ca voiau să-şi păstreze credinţa strămoşească şi să nu treacă la o credinţă străină de sufletul poporului român.
Toate aceste umilinţe au început la sfârşitul secolului al XVII-lea când Transilvania va schimba “Jugul de lemn turcesc cu cel de fier austriac” în urma războiului austro-turc dintre anii 1683-1699 încheiat cu victoria austriecilor. Aflaţi mai multe »

Despre aprofundarea şi citirea Sfintei Scripturi. (37) - Introducere la Cartea Profetului Amos

Cronolgic – potrivit tuturor datelor de care dispune istoriografia biblică –, Amos este primul dintre profeţii propriu-zişi ai Vechiului Testament, adică dintre aceia care au lăsat, sub numele lor, opere scrise. Singular – în semnificaţia lui – este şi faptul că, spre deosebire de ceilalţi, oameni cu o zestre culturală mai bogată sau mai modestă, Amos era un simplu cioban din Tecoa, localitate situată nu prea departe de Betleem, dincolo de care se întindea deşertul lui Iuda, dar ale cărei vecinătăţi de dincoace erau bogate în păşuni. Unii exegeţi presupun că el era, de fapt, proprietarul unor turme, alţii înclină să creadă că putea fi chiar simbriaş, de vreme ce, pe lângă îndeletnicirea păstoritului, Amos (al cărui nume înseamnă „sarcină“) se ocupa şi cu culegerea de sicomore (echivalentul dudelor noastre), din vânzarea cărora îşi întregea venitul. Aşadar, pe de-o parte, păstorul singuratic, cu viaţa lui simplă, aspră, contemplativă, a omului vecin cu cerul şi contemporan cu veşnicia; pe de alta, nomadul care călătoreşte, cunoaşte sate şi cetăţi şi intră în contact cu lumea, prin mijlocirea căreia, probabil, devine un autodidact.

Cuviosii Msrturisitori: Visarion, Sofronie si Sf. Mucenic Oprea


Clik pe Sfanta Icoana

duminică, 20 octombrie 2013

Cuvant ortodox - Anul II, Nr. 3 (56), 14-20 octombrie 2013

O mama in mintea unui orfan


O imagine făcută într-un orfelinat din Irak a emoţionat milioane de oameni… Această fetiţă nu a ştiut niciodată cum este să ai o mamă, pentru că aceasta a părăsit-o imediat după naştere, dar întotdeauna a visat la momentul în care aceasta o va îmbrăţişa. Aşa că a desenat cu creta pe asfalt imaginea unei mame, apoi s-a descălţat şi s-a ghemuit în “braţele mamei”. O imagine care spune mult mai mult decat o mie de cuvinte.

Sfîntul Mucenic Artemie


Clik pe Sfanta Icoana

miercuri, 16 octombrie 2013

Simpozion istorico-teologic la Deva

Cu binecuvântarea Preasfinției Sale Gurie, Episcopul Devei şi al Hunedoarei, în zilele de 17-18 octombrie 2013 se va organiza, la Deva, un simpozion teologic cu caracter internațional, intitulat Libertate și constrângere religioasă – repere istorico-teologice.

Deschiderea festivă va avea loc joi, 17 octombrie 2013, de la ora 1700, în sala de festivităţi „Spiru Haret” a Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara din Deva (str. George Barițiu, nr. 2). Cu acest prilej va fi lansată și cea de a treia ediție a Istoriei mănăstirii Prislop, monografie recent apărută în cadrul Editurii Episcopiei Devei și Hunedoarei, întocmită de cunoscutul istoric hunedorean Mircea Păcurariu.

În același loc se vor desfășura în ziua următoare, vineri, 18 octombrie 2013, cu începere de la ora 900, lucrările simpozionului propriu-zis, structurate pe două secțiuni:

Viaţa şi pătimirea Sfîntului Mucenic Longhin sutaşul, cel de la Crucea Domnului


Clik pe Sfanta Icoana

marți, 15 octombrie 2013

EPISTOLA CĂTRE FILIMON

Există în Noul Testament o scriere numită Epistola către Filimon. Eu nu ştiu dacă v-aţi oprit vreodată cu destulă atenţie asupra acestei scrieri. E o scriere scurtă, o epistolă, o scrisoare de două pagini, poate nici de două pagini, nu-mi dau seama bine, scurtă în orice caz. Scrisoarea aceasta e o scrisoare de recomandare. Cum s-a ajuns la scrisoarea aceasta? Sfântul Apostol Pavel era arestat, era închis într-o închisoare, la Roma sau la Cezareea. Cei mai mulţi zic că la Roma. Şi acolo la Roma, şi acolo în închisoare – să nu precizăm noi ceea ce nu e precizat – alături de Sfântul Apostol Pavel se mai găsea un rob fugar, un sclav care a fugit de la stăpânul său. Sfântul Apostol Pavel îl cunoştea pe stăpânul fugarului şi ştia că e creştin. Şi că-i creştin cumva prin influenţa Sfântului Apostol Pavel. Lucrurile acestea le deducem din scrisoare, din felul cum e scrisă scrisoarea. Şi acolo l-a câştigat pe Onisim – aşa se numea fugarul acela – pentru credinţa în Hristos.

Cuviosul Mucenic Lucian, prezbiterul Antiohiei celei Mari


Clik pe Sfanta Icoana

luni, 14 octombrie 2013

Cuvioasa Parascheva – prilej de întrunire a Cercului Pastoral Misionar Simeria

Hramul Bisericii Ortodoxe Române din localitatea Tâmpa, Protopopiatul Orăștie, din Eparhia Devei și Hunedoarei a constituit un moment de adevărată bucurie pentru credincioșii din Simeria și împrejurimi, care au avut șansa de a participa la Taina Sfântului Maslu, săvârșit de 11 preoți, întruniți cu prilejul ședinței Cercului Pastoral Misionar Simeria.

Alături de preotul paroh, Ioan Dragoman, de la parohia Tâmpa au fost prezenți preoții: Ioan Coța, Marius Draia, Oliver Cosma, Traian Crișan și Gabriel Basa din Simeria, Nicolae Gabăr din Uroi, Darius Ștefănescu din Rapolt, Daniel Baraboiu din Bobâlna, Călin Balea din Boiu și David Totu din Băcia. Cel din urmă a adresat celor prezenți un pătrunzător cuvânt referitor la rostul iubirii în mântuirea omului, lucru care se desprinde ca o evidență din viața Cuvioasei Parascheva, care a făcutdin slujirea semenilor un scop al vieții, primind ca dar din partea lui Dumnezeu puterea de a-i ajuta pe cei credincioși, în chip minunat chiar și după intrarea în veșnicie.

Fie ca prin mijlocirile Cuvioasei Parascheva, lucrarea pastorală a slujitorilor din zona Simeria, în ogorul lui Hristos să prindă rădăcină în sufletele chiar parțial desțelenite ale creștinilor de aici, care în cele din urmă să rodească prin manifestări ale iubirii semenilor și a lui Dumnezeu, în scopul dobândirii comuniunii care să aducă mântuirea tuturor

Pr. dr. Gabriel Valeriu Basa

Paraclisul Sfintei Cuvioase Maici Noastre Parascheva de la Iasi

Despre aprofundarea şi citirea Sfintei Scripturi. (36) - Introducere la Cartea Profetului Osea

Osea, al cărui nume înseamnă „Dumnezeu mântuieşte“, fiul lui Beeri (un personaj despre care nu ştim nimic), a trăit în regatul de nord (Israel) şi şi-a exercitat mandatul profetic între anii 750 şi 730 î. H., fiind contemporan cu Amos şi, ca început, cu puţin în urma acestuia. Spre deosebire însă de păstorul din regatul de sud, el era un om cultivat, familiar cu casta preoţească şi cu teologia vremii.
Sub domnia lui Ieroboam al II-lea (783-743), regatul Israel trece printr'o gravă criză politică şi morală. Regele restabileşte, într'adevăr, hotarele legitime ale ţării, dar nu are nici pe departe autoritatea de a stăvili invazia idolatriei care se întinde ca o pecingine şi afectează o bună parte a populaţiei. Pe de altă parte, moravurile clasei conducătoare se degradează vertiginos; dregătorii devin asupritori, preoţii înşişi devin pradă viciilor şi provoacă deruta poporului. Acesta este contextul general în care profetul este chemat să intervină sub autoritatea lui Dumnezeu, să scuture conştiinţele şi să anunţe iminenţa unei catastrofe dacă între timp nu intervine, neapărat, pocăinţa.

Sfinţii Mucenici Nazarie, Ghervasie, Protasie şi Chelesie


Clik pe Sfanta Icoana

sâmbătă, 12 octombrie 2013

Pilda semănătorului - sau - Împreună lucrarea lui Dumnezeu și a omului

Pilda Semănătorului este fără pereche, nu numai prin înţelesul ei duhovnicesc, ci şi pentru că Domnul o lămureşte de îndată Apostolilor. Astfel arată tuturor creştinilor o cale, o metodă simbolică, pentru a descifra toate celelalte pilde care sunt, prin excelenţă, o arătare a cugetelor dumnezeieşti. De altfel la Sf Marcu Domnul spune Apostolilor Săi, în mare: Dacă nu pricepeţi această pildă, cum veţi înţelege toate pildele? (Mc 4/13).
Mai întâi se cuvine să subliniem caracterul trinitar al începutului acestei pilde, cu această minunată triadă lingvistică: semănător, semăna, sămânţă. Semănătorul este Tatăl, izvorul unic. Cel care a « ieşit la semănat » este Fiul care se întrupează. Sămânţa, care este Cuvântul lui Dumnezeu, care iese din gura Verbului, nu poate intra în inima Omului decât prin Duhul Sfânt : putem spune deci că ea reprezintă economia Duhului. Pe de altă parte e lucru minunat că Domnul asemuieşte Cuvântul lui Dumnezeu (adică Adevărul cel viu revelat) cu o hrană potenţială (sămânţa dă grâul, dacă ajunge în pământ) şi de asemenea, chiar dacă acest lucru nu se spune aici, cu o naştere potenţială (sămânţa omului poate da naştere unui urmaş) (2). Aflaţi mai multe »

Sfinţii Mucenici Tarah, Prov şi Andronic

Clik pe Sfintele Icoane


luni, 7 octombrie 2013

Despre aprofundarea şi citirea Sfintei Scripturi. (35) - Introducere la Cartea Profetului Daniel

În toată Sfânta Scriptură nu există o carte mai deconcertantă decât aceea a lui Daniel; cele douăsprezece capitole ale ei pendulează între impostură şi genialitate, ceea ce face ca ea să devină şi incomodă, jenantă, mai ales pentru conştiinţa naţională a poporului evreu care a văzut în Vechiul Testament - pe bună dreptate - propria sa istorie. Acesta poate fi unul din motivele pentru care tradiţia rabinică, practic, a repudiat-o; în timp ce Septuaginta a numărat-o, de la bun început, printre cărţile profetice canonice, aşezând-o imediat după aceea a lui Iezechiel şi înaintea celor doisprezece profeţi „mici“, canonul ebraic i-a rânduit un loc în cea de a treia secţie - după „Lege“ şi „Profeţi“ -, numită, generic şi nepretenţios, „Scrieri“.

Sfinţii Mucenici Serghie şi Vah


Clik pe Sfânta Icoană

sâmbătă, 5 octombrie 2013

GÂNDURI LA CEAS ANIVERSAR

Cu voia Tatălui de Sus, munca de veacuri n-a apus și așa cum preotul Nistor Socaciu la vremea sa prin vers a spus și n-a apus, ci peste veacuri lumii ‘ntregi ’nainte a adus, durerea, freamătul și bucuria izbânzii luptei pentru credința și neamul care iată n-a apus ci s-a înălțat mereu, mereu mai sus și iată acuma prin cuvântul scris în lumea asta mare un strop de liniște în plus, CUVÂNTUL ORTODOX în sufletele noastre a adus.
S-a hărăzit ca-n urmă cu un an să vină tot de sus, în mintea și gândul celor ce cu emoție și chiar cu-n pic de teamă la cunoștință ne-au adus că dacă vrem ar fi multe lumii de spus, de astă dată prin cuvântul ce în pagină a fost pus. Și astfel foaia noastră a pornit s-aducă gândul bun și sfatul lui Hristos în mintea și gândul celor ce sfios mai calcă pragul Bisericii ce stă privind deopotrivă spre cer dar și spre omul cel de jos.

Biblia in istorie - Invierea fiului vaduvei din Nain

Sfînta Muceniţă Haritina


Clik pe Sfânta Icoană

miercuri, 2 octombrie 2013

TIMPUL ROADELOR: Foaia noastră parohială - "Cuvânt Ortodox" a împlinit un anișor.

Foaia noastră parohială "Cuvânt Ortodox" a împlinit la 1 octombrie un anișor, dar povestea ei continuă...
 Un an în care a înregistrat un tiraj de 170 de exemplare în fiecare duminică
  Anul I, Nr. 1 , 01 - 07, Octombrie, 2012
 Anul II, Nr. 1 (54), 01 - 06 octombrie 2013

Bursa de studiu „Părintele Arsenie Boca”

Din inițiativa și cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Gurie, începând din toamna acestui an, Fundația „Cuvântul care zidește” a Episcopei Devei și Hunedoarei, va acorda, prin concurs de dosare, câte 10 burse școlare anuale, anume5 burse pentru elevii de gimnaziu (cl. V-VIII) și alte 5 burse pentru elevii de liceu (cl. IX-XII), în cuantum de 200 de lei lunar. Scopul acestei inițiative îl reprezintă conferirea de burse de studiu elevilor merituoşi, remarcați prin rezultate deosebite la învăţătură, dar cu posibilităţi materiale reduse.
Detaliile privitoare la acordarea acestor burse se regăsesc în regulamentul de mai jos:

Sfîntul Mucenic Ciprian şi Sfînta Muceniţă Iustina fecioara


Clik pe Sfânta Icoană