"Preotul e tot om, dintre oameni. Vă mai mângâie, vă mai mustră, însă voi nu trebuie să vă supărați.Primiți, deci, pe preoți!
Căutați-i nu numai când vă merge rău în casă! Dacă vreți să nu aveți păcate multe și să nu ziceți mult, cât mai des să vă spovediți."
(Pr. Ioanichie Bălan)
)

Postare prezentată

Corabia - Duminica a IX-a după Rusalii

miercuri, 5 februarie 2014

Catehism creștin ortodox ( 21 )

47. Ce se cere pentru tălcuirea dreaptă a Sfintei Scripturi?
 Tălcuirea dreaptă a Sfintei Scripturi cere:
 1. O viata curată şi bogată în virtuţi;
 2. Cunoaşterea voii dumnezeeşti prin studiu îndelungat şi smerit al Descoperirii dumnezeieşti;
 3. Cunoaşterea învăţăturii Bisericii şi a Sfintei Tradiţii. 
În privinţa curăţiei vieţii, Sfântul Maxim Mărturisitorul spune: «Cunoştinţă întocmai a cuvintelor Duhului se descoperă numai celor vrednici de Duhul, adică numai acelora care printr-o îndelungată cultivare a virtuţilor, curăţindu-şi mintea de funinginea patimilor, primesc cunostinţa celor dumnezeeşti, care se întipăreşte şi se aşează în ei, de la prima atingere, asemenea unei fete într-o oglindă curată şi stravezie». 

Viaţa potrivită Duhului duce la cunoaşterea voiei dumnezeieşti arătată în Sfânta Scriptură. Duhul din noi recunoaşte Duhul din Sf. 28 Scriptură, cum observă Mâtuitorul însuşi: «De va voi cineva să facă voia lui (Dumnezeu), va cunoaşte despre învăţătura aceasta, dacă de la Dumnezeu, sau dacă de la mine grăiesc» (Ioan 7:17). 
Se cuvine să citim Sfânta Scriptură cu smerenie, ca pe Cuvântul lui Dumnezeu, cerându-I mai înainte ajutorul ca s-o înţelegem şi având dorinţa caldă de a ne lumina fiinţa prin cuprinsul ei. Atunci când, din pricina puţinătăţii înţelegerii noastre, nu pricepem anumite învăţături din ea, să rugăm pe preot să ne tălmăcească acele învăţături. Cunoaşterea adâncă a învăţăturii Bisericii şi a Tradiţiei îmbogăţeşte duhul tălcuirii celei adevărate. O învăţătură (temeinică) ajută mult la înţelegerea dreaptă a Sfintei Scripturi. Lipsa de temeinică şi adâncă înţelegere a Bibliei precum şi lipsa de strânsă legătura cu Sfânta Tradiţie, duce la eresuri şi rătăciri, aspru mustrate de însuşi Mântuitorul, când zice: «Vă rătăciţi, neştiind Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu» (Matei 22:2).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Dorim ca acest blog să fie un spaţiu al discuţiilor civilizate, al comentariilor de bun simţ. Nerespectarea acestei minime rugăminţi va duce la ştergerea comentariilor, fără avertisment şi fără explicaţii. Vă mulţumim anticipat!