"Preotul e tot om, dintre oameni. Vă mai mângâie, vă mai mustră, însă voi nu trebuie să vă supărați.Primiți, deci, pe preoți!
Căutați-i nu numai când vă merge rău în casă! Dacă vreți să nu aveți păcate multe și să nu ziceți mult, cât mai des să vă spovediți."
(Pr. Ioanichie Bălan)
)

Postare prezentată

Corabia - Duminica a IX-a după Rusalii

miercuri, 12 februarie 2014

Catehism creștin ortodox ( 28 )

62. Care e datoria noastră principală faţă de Sfânta Tradiţie ?
 Să păstrăm cu sfinţenie şi neatins cuprinsul ei la fel cu acela al Sfintei Scripturi, aşa cum au făcut Părinţii din cele mai vechi timpuri. Iată sfatul Sfântului Vasile cel Mare în această privinţă: «Unele dintre dogmele şi propovăduirile păstrate de Biserică le avem din învăţătura scrisă, pe altele însă, le-am primit din Tradiţia Apostolilor, transmise în taină. Amândouă aceste categorii au aceeaşi autoritate pentru evlavie.
Nimeni nu va spune cuvânt împotriva acestora, pentru că nimeni nu cunoaşte cât de cât aşezămintele bisericeşti. Dacă am încerca să înlăturăm obiceiurile nescrise, ca neavând mare importanţă, nu ne-am da seama că am păgubi Evanghelia în părţile ei principale; mai mult, am restrânge propovăduirea la numele ei gol. 

De pildă, (ca să pomenesc lucrul cel dintâi şi foarte obştesc), cine a învăţat prin scris, ca acei care nădăjduiesc în numele Domnului nostru Iisus Hristos, să se însemne cu semnul crucii?
 Ce scriere ne-a învăşat să ne întoarcem spre Răsărit atunci când ne rugăm?
 Ce sfânt ne-a lăsat în scris cuvintele de chemarea Sfântul Duh pentru prefacerea pâinii Euharistiei şi a Paharului binecuvântării ?
 Nu ne mulţumim cu cele pe care le menţionează Apostolul sau Evanghelia, ci spunem unele lucruri înainte, altele pe urmă, ca având mare putere pentru taină şi pe care le luăm din învăţătura nescrisă. 
Noi binecuvântăm apa Botezului şi untdelemnul Ungerii, ba încă şi pe cel ce se botează. Din ce scrieri?
 Nu din Tradiţia tăcută şi tainică?
 Ce cuvânt scris ne-a învăţat ungerea însăşi cu untdelemn?
 Iar cufundarea omului de trei ori, de unde este?
 Celelalte cate sunt în legatură cu Botezul, lepădarea de satana şi de îngerii lui, din ce scriere sunt? 
Nu sunt, oare, din această învăţătură pe care Parinţii noştri au păstrat-o sub tăcere, fără iscodire, ca unii care învăţaseră bine acel lucru: păstrarea în tăcere a măreţiei sfinte a Tainelor?
 La fel Apostolii şi Părinţii care au stabilit la început cele în legătură cu Biserica, au păstrat taina lor în ascuns şi în tacere demnitatea lor...». Iar Sfântul Ioan Damaschin, zice - «În Sfânta Scriptură, nu se pomenesc cele întâmplate la moartea Sfintei Născătoarei de Dumnezeu Maria. Dar acestea se istorisesc în cea mai veche şi adevărată Tradiţie, care ne spune că în momentul slăvitei ei adormiri, toţi Sfinţii Apostoli, care colindau lumea în vederea mântuirii, s-au adunat la Ierusalim venind prin văzduh. Aici ei au avut o viziune cu îngeri şi au ascultat melodia dumnezeiască a puterilor cereşti etc». Botezarea copiilor mici e o tradiţie apostolică. Aceste lucruri se ştiu prin grija aleasă şi evlavia caldă cu care le-a păstrat Sfânta Tradiţie şi pe care, la rândul nostru, se cuvine să le păzim cu aceeaşi grijă şi evlavie spre a le dă mai departe celor ce vor veni după noi.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Dorim ca acest blog să fie un spaţiu al discuţiilor civilizate, al comentariilor de bun simţ. Nerespectarea acestei minime rugăminţi va duce la ştergerea comentariilor, fără avertisment şi fără explicaţii. Vă mulţumim anticipat!