"Preotul e tot om, dintre oameni. Vă mai mângâie, vă mai mustră, însă voi nu trebuie să vă supărați.Primiți, deci, pe preoți!
Căutați-i nu numai când vă merge rău în casă! Dacă vreți să nu aveți păcate multe și să nu ziceți mult, cât mai des să vă spovediți."
(Pr. Ioanichie Bălan)
)

Postare prezentată

Corabia - Duminica a IX-a după Rusalii

duminică, 16 februarie 2014

Catehism creștin ortodox ( 31 )

72. Cum foloseau episcopii întreita putere dată lor de Sfinţii Apostoli? 
Dupa pilda Sfinţilor Apostoli, fiecare episcop lucrează singur cu puterea ce i-a fost data asupra celor încredinţaţi spre păstorire, păstrând cu grijă, asemenea Sfinţilor Apostoli, «unirea Duhului întru legătura păcii», cu ceilalţi episcopi. Când însă se iveşte nevoia de a tălcui sau a limpezi un adevăr de credinţa, sau de a statornici o regulă de viaţă, care înteresează întreaga Biserică, puterea de conducere nu se mai practică de un singur episcop, ci de Adunarea tuturor episcopilor, adică de Sinodul ecumenic, aşa cum puterea cea mai înaltă apostolică s-a practicat prin Sinodul de la Ierusalim. Istoria celor şapte Sinoade ecumenice stă mărturie ca autoritatea cea mai înaltă în Biserică este Sinodul ecumenic. 


73. Sinodul ecumenic are puterea de a statornici învăţături noi de credinţă?
 Sinodul ecumenic nu face decât să lămurească şi să statornicească când nevoia o cere - un adevăr descoperit de Domnul şi care se găseşte nedezvoltat în Sfânta Scriptură, sau în Sfânta Tradiţie. El poate statornici, de asemeni, reguli de viaţă pentru întreaga Biserică. 

74. Ce condiţie trebuie să îndeplinească o învăţătură de credinţă, statornicită de un Sinod ecumenic, ca ea să aibă putere obligatorie pentru toţi creştinii? 
Aceste condiţii sunt: 
1. Ca acea învăţătură de credintă să fie cuprinsă mai mult sau mai puţin lămurit în propovăduirea Domnului Iisus Hristos, adică să se afle în Sfânta Scriptură, sau în Sfânta Tradiţie.
 2. Ca lămurirea şi statornicirea învăţăturii să se facă de către un Sinod ecumenic, care lucrează cu ajutorul Duhului Sfânt şi reprezintă cu adevărat Biserică. Cea mai desăvârşită statornicire sau formulare scurtă a credinţei creştine este Simbolul de credinţă.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Dorim ca acest blog să fie un spaţiu al discuţiilor civilizate, al comentariilor de bun simţ. Nerespectarea acestei minime rugăminţi va duce la ştergerea comentariilor, fără avertisment şi fără explicaţii. Vă mulţumim anticipat!