"Preotul e tot om, dintre oameni. Vă mai mângâie, vă mai mustră, însă voi nu trebuie să vă supărați.Primiți, deci, pe preoți!
Căutați-i nu numai când vă merge rău în casă! Dacă vreți să nu aveți păcate multe și să nu ziceți mult, cât mai des să vă spovediți."
(Pr. Ioanichie Bălan)
)

Postare prezentată

Corabia - Duminica a IX-a după Rusalii

luni, 3 februarie 2014

Catehism creștin ortodox ( XIX )

45. Sfânta Scriptură se poate înţelege uşor? 
Nu. Sfânta Scriptură se înţelege greu, întâi din pricina vechimii, a mulţimii scriitorilor şi a deosebirii de timp şi de cuprins a cărţilor ei, apoi din pricina felului mai presus de fire al Descoperirii ei. De altfel, ea însăşi mărturiseşte că tălcuirea ei nu e lucru uşor. 
La întrebarea pe care Filip o pune famenului etiopian, care citea din proorocia lui Isaia, dacă înţelege ce citeşte, cel întrebat răspunde: «Cum voi putea, de nu mă va povăţui cineva?» (Faptele Apostolilor 8:31), Sfântul Apostol Petru scrie astfel despre Epistolele Sfântului Apostol Pavel: «În ele sunt unele lucruri anevoie de înţeles, pe care cei neînvăţaţi şi neîntăriţi le răstălmăcesc, ca şi pe celelalte Scripturi, spre a lor pierzare» (2 Petru 3:16).
Cele 176 de versete ale Psalmului 118, sunt nu numai o laudă sinceră a Legii Domnului, ci şi o rugăciune neîntreruptă, pentru dobândirea adevăratei ei înţelegeri. Sfinţii Părinţi şi Scriitori bisericeşti au arătat, în repetate rânduri greutăţile întâmpinate pentru înţelegerea Sfintei Scripturi.
Origen spune că înţelesul Scripturii nu se descoperă de la început cititorilor, mai ales celor necunoscători în lucrurile dumnezeeşti, sau care sunt necredincioşi ori nevrednici. Nu e de mirare, zice el, fiindcă înţelesul Scripturii e un lucru supraomenesc. Puţinătatea înţelegerii noastre nu poate pătrunde strălucirea dogmelor. Aceasta e una din cauzele principale ale căderii în erezie.
 Fericitul Augustin ne recomandă ca părţile neînţelese din Scriptură să le apropiem de altele, care sunt limpezi, spre a le pătrunde unele prin altele. Sfântul Ioan Damaschin ne îndeamnă ca: «dacă citim odată, de două ori, şi nu înţelegem ce citim, să nu ne trandavim, ci să stăruim, să medităm, sa întrebăm. Căci spune Scriptura: «întreabă pe tatăl tău şi-ţi va vesti şi pe bătrânii tăi şi-ţi vor spune» (Deuteronom 32:7). Cunoştinţa nu este a tuturor».

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Dorim ca acest blog să fie un spaţiu al discuţiilor civilizate, al comentariilor de bun simţ. Nerespectarea acestei minime rugăminţi va duce la ştergerea comentariilor, fără avertisment şi fără explicaţii. Vă mulţumim anticipat!