"Preotul e tot om, dintre oameni. Vă mai mângâie, vă mai mustră, însă voi nu trebuie să vă supărați.Primiți, deci, pe preoți!
Căutați-i nu numai când vă merge rău în casă! Dacă vreți să nu aveți păcate multe și să nu ziceți mult, cât mai des să vă spovediți."
(Pr. Ioanichie Bălan)
)

Postare prezentată

Corabia - Duminica a IX-a după Rusalii

duminică, 16 martie 2014

Catehism creștin ortodox ( 57 )

147. Ce ne învaţă acest articol? 
Două lucruri. Întâi, că Domnul nostru Iisus Hristos, care ne-a mântuit pe noi, este însuşi Fiul lui Dumnezeu, egal întru toate cu Dumnezeu-Tatăl, veşnic ca şi El şi una cu El, după fiinţă şi slavă, deosebindu-se de Tatăl numai prin aceea că e Fiu şi nu Tată, că Tatăl îl naşte, iar El e născut din fiinţa Tatălui. Chiar Iisus a spus despre Sine: «Şi acum mă proslăveşte Tu, Părinte, la Tine însuţi, cu slava pe care am avut-o la Tine mai înainte de a fi lumea» (Ioan 17:5). 
Al doilea, că Iisus Hristos, Mântuitorul lumii, este şi Făcătorul tuturor, arătâdu-se şi în aceasta Dumnezeirea Lui. Căci, precum Tatăl este Făcătorul tuturor, cum ne-a învăţat articolul I al Simbolului, aşa este şi Fiul, Făcătorul tuturor. Tatăl toate le face, dar le face prin Fiul: «Toate printr-Însul s-au făcut şi fără de Dânsul nimic nu s-a făcut, din ce s-a făcut» (Ioan 1:3). 

Chiar şi timpul s-a făcut prin Iisus Hristos, după cum zice Apostolul: «Prin care şi veacurile s-au făcut» (Evrei 1:2), iar în alt loc spune: «Întru Dânsul s-au zidit toate, cele din ceruri şi cele de pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute, ori scaunele, ori domniile, ori începătoriile, ori stăpânirile, toate printr-Însul şi pentru Dânsul s-au zidit. Şi El este mai înainte de toate şi toate întru Dânsul sunt aşezate» (Coloseni 1:16-17). 
Dacă întru El sunt aşezate toate, înseamnă că El le şi susţine şi în El vieţuesc toate El ia parte, deci, şi la pronierea lor, ţinând mereu viaţa în ele şi purtând grija de ele, cum însuşi zice: «Tatăl meu până acum lucrează şi Eu lucrez» (loan 5:17). 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Dorim ca acest blog să fie un spaţiu al discuţiilor civilizate, al comentariilor de bun simţ. Nerespectarea acestei minime rugăminţi va duce la ştergerea comentariilor, fără avertisment şi fără explicaţii. Vă mulţumim anticipat!