"Preotul e tot om, dintre oameni. Vă mai mângâie, vă mai mustră, însă voi nu trebuie să vă supărați.Primiți, deci, pe preoți!
Căutați-i nu numai când vă merge rău în casă! Dacă vreți să nu aveți păcate multe și să nu ziceți mult, cât mai des să vă spovediți."
(Pr. Ioanichie Bălan)
)

Postare prezentată

Corabia - Duminica a IX-a după Rusalii

vineri, 21 martie 2014

Catehism creștin ortodox ( 62 )

155. Ce înseamnă cuvintele: «Fiul lui Dumnezeu, Unul născut»?
 Iisus Hristos care a trăit pe pământ, este Fiul cel unic al lui Dumnezeu. Deşi a vieţuit pe pământ ca om adevărat, El este în acelaşi 80 timp Fiul lui Dumnezeu. Aşa li s-a descoperit: întâi prin Duhul Sfânt Apostolilor, care prin gura lui Petru mărturisesc: «Tu eşti Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu» (Matei 16:16). Iar Iisus întăreşte îndată adevărul acestei mărturisiri: «Fericit esti Simone, fiul lui Iona, ca trup şi sânge nu ţi-a descoperit tie, ci Tatăl Meu cel din ceruri» (Matei 16:17). 
Sfânta Scriptură îi numeşte adeseori şi pe oameni fii ai lui Dumnezeu, dar îi numeşte astfel, fie pentru că sunt făcuţi de El, fie pentru că sunt născuţi la o viaţa nouă, prin harul Duhului Sfânt.
«Fii sunteţi ai Domnului Dumnezeului vostru» (Deuteronom 14:1) le spune Moise Evreilor, gândindu-se mai mult la înţelesul de fii prin creaţie, «Iar câţi L-au primit pe Dânsul, le-a dat tor stăpânire ca să se facă fii ai lui Dumnezeu, celor ce cred întru numele Lui, care nu din sânge, nici din pofta trupească, nici din pofta bărbătească, ci de la Dumnezeu S-a născut» (Ioan 1, 12-13).
Aici se vorbeşte de fiii lui Dumnezeu prin înfiere. De ei se spune chiar că sunt născuţi din Dumnezeu. Iisus Hristos nu e Fiu al lui Dumnezeu în vreunul din înţelesurile de mai sus. El nu e fiu între fii. Nu e fiu cum e o creatura, nici fiu după har sau prin înfiere. Ci e Fiu după fire, e singurul Fiu după fire al lui Dumnezeu, neavând nici un frate. De aceea spune Simbolul, nu numai născut, ci: «Unul Născut».Însuşi Iisus Hristos se numeşte pe Sine «Unul Născut».«Că aşa a iubit Dumnezeu lumea, încât şi pe Fiul Său Unul născut L-a dat» (Ioan 3:16). 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Dorim ca acest blog să fie un spaţiu al discuţiilor civilizate, al comentariilor de bun simţ. Nerespectarea acestei minime rugăminţi va duce la ştergerea comentariilor, fără avertisment şi fără explicaţii. Vă mulţumim anticipat!