"Preotul e tot om, dintre oameni. Vă mai mângâie, vă mai mustră, însă voi nu trebuie să vă supărați.Primiți, deci, pe preoți!
Căutați-i nu numai când vă merge rău în casă! Dacă vreți să nu aveți păcate multe și să nu ziceți mult, cât mai des să vă spovediți."
(Pr. Ioanichie Bălan)
)

duminică, 23 martie 2014

Catehism creștin ortodox ( 64 )

159. Ce înseamnă «lumină din lumină»?
 Ca să nu rămână nicio îndoială că Fiul, care S-a născut, e întru totul ca Tatăl din care S-a născut, Simbolul spune că aşa cum nu se deosebeşte lumina care se aprinde, de lumina din care se aprinde, aşa nu se deosebeşte fiinţa Fiului, de fiinţa Tatalui. Tot ce are prima lumină dă şi celei de a doua, afară de însuşirea că ea dă şi cealaltă primeşte. Asemănarea cu lumina e şi foarte potrivită cu Dumnezeu, care e lumina cea nefăcută. Lumina e tot ce e mai bun, mai înalt, pe când întunericul e lipsă, e ştirbire, e nimicul, e răul. «Dumnezeu este lumina şi niciun întuneric întru Dânsul nu este», zice Sfântul Apostol Ioan (1 Ioan 1:5), iar Iisus zice:ă «Eu sunt lumina lumii, cela ce urmează Mie nu va umbla întru întuneric, ci va avea lumina Vieţii» (Ioan 7:12). 


160. Ce înseamnă «Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat»?
 Egalitatea între Tatăl şi Fiul e întărită şi prin cuvintele: «Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat», ca să nu gândească cineva că Fiul nu se numeşte Dumnezeu în înţelesul adevărat şi că El ar fi un Dumnezeu mai mic, cum era la păgâni, care socoteau pe zeii lor de diferite grade. «Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat», mai vrea să spună şi aceea că dacă Fiul n-a primit Dumnezeire mai puţină, nici Tatăl nu s-a împuţinat născând pe Fiul. «Tatăl născând pe Fiul nu S-a schimbat. A născut înţelepciunea» (1 Corinteni 1: 24), totuşi n-a ajuns neînţelept. A născut Puterea (1 Corinteni 1:24) dar n-a slăbit. A născut pe Dumnezeu, dar nu S-a lipsit de Dumnezeire. Şi nici El n-a pierdut ceva împuţinându-Se sau schimbându-Se, nici Cel născut nu are vreo lipsă. Desăvârşit este Cel care a născut, desăvârşit Cel născut. 

161. Ce înseamnă cuvintele «născut iar nu făcut»? 
Deşi mai înainte s-a spus că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu «Unul Nascut» şi ca atare se deosebeşte de toţi care s-ar mai putea numi fii ai lui Dumnezeu, Părinţii care au alcătuit Simbolul, au ţinut să spună, anume, că Iisus Hristos nu e fiu făcut ca toţi ceilalţi, ci e născut, singurul născut din Tatăl. El nu e o faptură, fie ea chiar cea dintâi şi cea mai înaltă faptură cum spunea Arie, ci nu face parte dintre făpturi, deci e Dumnezeu. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Dorim ca acest blog să fie un spaţiu al discuţiilor civilizate, al comentariilor de bun simţ. Nerespectarea acestei minime rugăminţi va duce la ştergerea comentariilor, fără avertisment şi fără explicaţii. Vă mulţumim anticipat!