"Preotul e tot om, dintre oameni. Vă mai mângâie, vă mai mustră, însă voi nu trebuie să vă supărați.Primiți, deci, pe preoți!
Căutați-i nu numai când vă merge rău în casă! Dacă vreți să nu aveți păcate multe și să nu ziceți mult, cât mai des să vă spovediți."
(Pr. Ioanichie Bălan)
)

Postare prezentată

Corabia - Duminica a IX-a după Rusalii

vineri, 28 martie 2014

Catehism creștin ortodox ( 65 )

65. Ce este un sinod ecumenic? 
Un sinod ecumenic este adunarea conducătorilor legitimi ai întregii Biserici dreptcredincioase, pentru statornicirea, limpezirea şi întărirea învăţăturilor şi normelor de viaţă ale Bisericii. 

 66. Care este originea ţinerii Sinoadelor ecumenice? 
Originea ţinerii Sinoadelor ecumenice se ridică până la Sfinţii Apostoli, care au ţinut un Sinod la Ierusalim în anul 50, unde lucrând sub paza şi împreuna-lucrarea Sfântului Duh (Faptele Apostolilor 15:28), au luat hotărâri de credinţă şi reguli de viaţă creştină cu putere şi obligaţie pentru toţi credincioşii, aşa cum se vede în Faptele Apostolilor (15:1-29). 


67. Pe cine înfăţişau Sfinţii Apostoli adunaţi în Sinod?
 Ei înfăţişau pe însuşi Domnul Iisus Hristos, Capul nevăzut al Bisericii, aşa cum ni se spune în cuvintele: «Cel ce vă ascultă pe voi, pe Mine Mă ascultă şi cine se leapădă de voi, de Mine se leapădă; iar cel ce se leapădă de Mine, se leapădă de Cel ce M-a trimis pe Mine» (Luca 10:16). Ca trimişi ai Domnului Iisus Hristos, Apostolii lucrau sub oblăduirea Sfântului Duh, cum ne adevereşte Sfânta Scriptură: «Şi eu voi ruga pe Tatăl şi alt Mângâietor va da vouă, ca să rămâna cu voi în veac, Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi, că nu-L vede pre El, nici îl cunoaşte pre El; voi îl cunoaşteţi, căci cu voi petrece şi întru voi va fi» (Ioan 14:16-17).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Dorim ca acest blog să fie un spaţiu al discuţiilor civilizate, al comentariilor de bun simţ. Nerespectarea acestei minime rugăminţi va duce la ştergerea comentariilor, fără avertisment şi fără explicaţii. Vă mulţumim anticipat!