"Preotul e tot om, dintre oameni. Vă mai mângâie, vă mai mustră, însă voi nu trebuie să vă supărați.Primiți, deci, pe preoți!
Căutați-i nu numai când vă merge rău în casă! Dacă vreți să nu aveți păcate multe și să nu ziceți mult, cât mai des să vă spovediți."
(Pr. Ioanichie Bălan)
)

Postare prezentată

Corabia - Duminica a IX-a după Rusalii

joi, 3 aprilie 2014

Catehism creștin ortodox ( 70 )

79. Câte articole are Simbolul de Credinţă? 
Are 12 articole:
 1. Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor. 
2. Şi întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.,, Unul Născut, carele din Tatăl s.-a născut mai înainte de toţi vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat născut, nu făcut, cel ce este de o fiinţă cu Tatăl, prin carele toate s-au făcut.
 3. Carele pentru noi, oamenii, şi pentru a noastră mântuire: S-a pogorât din ceruri şi s-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi s-a făcut om. 
4. Şi s-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din Ponţ a pătimit şi s-a îngropat.

 5. şi a înviat a treia zi, după Scripturi.
 6. Şi s-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui.. 
7. Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a căruia împărăţie nu va avea sfârşit. 
8. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă făcătorul, carele din Tatăl purcede, cela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi mărit, care a grăit prin prooroci. 
9. Şi întru una, Sfântă, sobornicească şi Apostolească Biserică. 
10. Mărturisesc un Botez, întru iertarea păcatelor. 
11. Aştept învierea morţilor. 
12. Şi viaţa veacului, ce va să fie. Amin. 

80. Câte părţi cuprinde Simbolul Credinţei?
 Simbolul Credinţei cuprinde patru părţi: 
1. Despre Sfânta Treime (art. I-VIII) 
2. Despre Biserică (art. IX) 
3. Despre Sfintele Taine (art. X) 
4. Despre viaţa viitoare (art. XI-XII) 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Dorim ca acest blog să fie un spaţiu al discuţiilor civilizate, al comentariilor de bun simţ. Nerespectarea acestei minime rugăminţi va duce la ştergerea comentariilor, fără avertisment şi fără explicaţii. Vă mulţumim anticipat!