"Preotul e tot om, dintre oameni. Vă mai mângâie, vă mai mustră, însă voi nu trebuie să vă supărați.Primiți, deci, pe preoți!
Căutați-i nu numai când vă merge rău în casă! Dacă vreți să nu aveți păcate multe și să nu ziceți mult, cât mai des să vă spovediți."
(Pr. Ioanichie Bălan)
)

Postare prezentată

Corabia - Duminica a IX-a după Rusalii

vineri, 11 aprilie 2014

Catehism creștin ortodox ( 77 )

105. De ce în articolul I din Simbolul Credinţei, numim pe Dumnezeu Tatăl, Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor? 
Pentru că Dumnezeu a făcut cerul şi pământul şi tot ce există, cum ne spune Sfânta Scriptură: «La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul» (Facere 1:1). Psalmistul îl laudă pentru puterea atotţiitoare: «În mâna Lui sunt marginile pământutui şi înălţimile munţilor ale lui sunt. Că a Lui este marea Şi El a făcut-o şi uscatul mâinile Lui l-au zidit» (Psalm 44:4-5). Dumnezeu a făcut totul din nimic. La creaţie iau parte toate cele trei persoane ale Sfinte Treimi. Despre participarea Cuvântului la facerea lumii, ne mărturiseşte Sfântul Apostol Pavel, zicând: «Că întru Dânsul (Fiul) s-au zidit toate cele din ceruri şi cele de pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute» (Coloseni 1:16). Despre părtăşia Duhului mărturisesc cuvintele Sfintei Scripturi: «Şi Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupra apei» (Facerea 1:2). Dumnezeu a făcut lumea în timp, după o anumită ordine, cu scopul de a fi fericită şi de a slăvi pe Dumnezeu.


 106. Ce se înţelege prin cuvântul «nevăzutelor»? 
Prin aceste cuvinte se înţelege lumea nevăzută, adică Îngerii, cum ne explică Sfântul Apostol Pavel, care, după citatul de mai sus, din Epistola către Coloseni adaugă: «Ori scaunele, ori domniile, ori începătoriile, ori stăpânirile: toate printr-însul şi pentru Dansul s-au zidit» (Coloseni 1:16). Aceste nume arată cetele de îngeri, după cum vom vedea mai departe. 

107. Care a fost făcută mai întâi lumea văzută sau lumea nevăzută?
 Atât Sfânta Scriptură cât şi Sfânta Tradiţie ne învaţă că lumea nevăzută, lumea îngerilor, a fost făcută mai întâi, Domnul însuşi spune lui Iov: «Când s-au făcut stelele, lăudatu-m-au cu glas mare toţi îngerii mei» (Iov 38:7). «Îngerii au fost făcuţi cei dintâi» - zice Păstorul lui Herma. Prin cuvântul «cerul» din primul verset al cărţii Facerii: «La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul», se înţelege lumea nevăzută a cerului, adică îngerii.

 108. Cum şi de ce a făcut Dumnezeu pe îngeri?
 Dumnezeu a făcut pe îngeri din nimic. I-a fost de ajuns să voiască, pentru a-i aduce la lumină. El i-a făcut din bunătatea Sa. 

109. Ce sunt îngerii? 
Îngerii sunt duhuri, adică fiinţe fără trup, înzestrate cu minte, voinţă şi putere, cum spune Sfânta Scriptura: «Cel ce face pe îngerii Săi duhuri şi pe slujitorii Săi pară de foc» (Psalm 4), şi cum adevereşte Sfânta Tradiţie. Făpturile înzestrate cu minte sau raţiune, se împart în îngeri şi oameni. Făpturile raţionale netrupeşti sunt îngerii. Ei sunt firi înţelegătoare, pentru că sunt fără de trup, au fost rânduiţi să locuiască sus, în locuri uşoare, şi să aiba o fire uşoară şi repede. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Dorim ca acest blog să fie un spaţiu al discuţiilor civilizate, al comentariilor de bun simţ. Nerespectarea acestei minime rugăminţi va duce la ştergerea comentariilor, fără avertisment şi fără explicaţii. Vă mulţumim anticipat!