"Preotul e tot om, dintre oameni. Vă mai mângâie, vă mai mustră, însă voi nu trebuie să vă supărați.Primiți, deci, pe preoți!
Căutați-i nu numai când vă merge rău în casă! Dacă vreți să nu aveți păcate multe și să nu ziceți mult, cât mai des să vă spovediți."
(Pr. Ioanichie Bălan)
)

duminică, 13 aprilie 2014

Catehism creștin ortodox ( 79 )

111. De ce se numesc îngeri şi care e numărul lor?
 Cuvântul înger, care vine din limba latină, iar în această din limbă greacă, înseamnă vestitor, Îngerii au, printre altele, să vestească oamenilor voia lui Dumnezeu, aşa cum Arhanghelul Gavriil a vestit pe Fecioara Maria că va naşte pe Mântuitorul (Luca 1:26-38), iar pe preotul Zaharia că el şi soţia sa Elisabeta vor avea fiu (Luca 1:11-19). Numărul îngerilor e foarte mare. Sfinţii Parinţi numără nouă cete îngereşti. Pseudo-Dionisie Areopagitul le împarte în trei triade, sau trei serii de câte trei. Prima triadă e veşnic în jurul lui Dumnezeu, în unire nemijlocită cu acesta şi e formată din Serafimii cei cu câte şase aripi, din Heruvimii cei cu ochi mulţi şi din tronurile prea sfinte. A doua triadă e alcătuită din domnii, puteri şi stăpâniri. A treia triadă formată din începătorii, arhangheli şi îngeri. 

112. Ce scop au îngerii? 
Am văzut că ei sunt vestitorii voii sau hotărârilor lui Dumnezeu. Unii dintre ei, ca firi curate, neînclinate spre rău sau greu de mişcat la aşa ceva, se mişcă continuu în cor, în jurul Cauzei prime. Ei cântă laudele măririi dumnezeieşti, privesc veşnic slava cea veşnică, nu ca să se slăvească Dumnezeu, ci pentru ca şi primele firi după Dumnezeu să primească binefaceri. 
Îngerii slujesc lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Lucrul îngeresc acesta este: Să facă totul pentru mântuirea fraţilor, zice Sfântul Ioan Gură de Aur. După ce am căzut în păcat, Dumnezeu nu ne lasă fără sprijinul Său. El ne trimite căte un înger, ca să ajute vieţii noastre. Îngerii sunt puternici şi gata să împlinească voinţa dumnezeiască. Îngerii sunt păzitorii oamenilor. Fiecare om e pus sub pază sau sub grija unui înger. Mântuitorul însuşi ne asigură de aceasta când zice: «Căutaţi să nu defăimaţi pe vreunul dintre aceştia mai mici; că zic vouă: că îngerii lor în ceruri, pururea văd faţa Tatălui meu, care este în ceruri» (Matei 28:10). 
 Fiecare om are doi îngeri: unul al dreptăţii, altul al nedreptăţii. Deosebim aceasta după gândurile bune sau rele din inima noastră. Unii îngeri, ca Arhanghelii, apără popoarele, cum au arătat Moise şi Daniil (Deuteronom 32:8; Daniil 10:5). 

113. Toţi îngerii sunt buni? 
Nu toţi îngerii sunt buni. Sunt şi îngeri răi, care se numesc diavoli. Aceştia ispitesc pe oameni şi le insuflă gânduri rele. Ei pot rătăci mintea oamenilor, ducându-i la călcarea poruncilor lui Dumnezeu. Diavolul sau Satana poate chiar ucide oameni, după cuvântul Mântuitorului: «Acela ucigător de oameni a fost din început şi întru adevăr n-a stătut, că nu este adevăr întru dânsul. Când grăieşte minciuna, dintru ale sale grăieşte, că mincinos este şi tatăl ei» (Ioan 8:44). Iar Sfântul Petru îndeamnă pe credincioşi astfel: «Fiţi treji, privegheaţi, pentru că potrivnicul nostru, diavolul, ca un leu răcnind, umbla căutând pe cine să înghită» (1 Petru 5:8). Când Durmnezeu ne trimite îngerul Său păzitor, Satana trimite şi el îngerul său rău, ca să distrugă viaţa noastră. Omul se află între doi, care urmăresc scopuri opuse şi se străduiesc să învingă unul împotriva celuilalt. Dar diavolul nu poate sili pe om la păcat, ci numai îl ispiteşte. Diavolul nu poate să facă rău nici omului, nici altei făpturi, dacă nu are învoirea de la Dumnezeu. Se cunoaşte cazul lui Iov (Iov 1: 12; 2:6) şi al dracilor care se rugau de Mântuitorul zicând: «De ne goneşti pe noi, dă-ne voie să ne ducem în turma cea de porci. Şi a zis lor: Mergeţi. Iar ei ieşind, au mers în turma cea de porci» (Matei 8:31-32). 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Dorim ca acest blog să fie un spaţiu al discuţiilor civilizate, al comentariilor de bun simţ. Nerespectarea acestei minime rugăminţi va duce la ştergerea comentariilor, fără avertisment şi fără explicaţii. Vă mulţumim anticipat!