"Preotul e tot om, dintre oameni. Vă mai mângâie, vă mai mustră, însă voi nu trebuie să vă supărați.Primiți, deci, pe preoți!
Căutați-i nu numai când vă merge rău în casă! Dacă vreți să nu aveți păcate multe și să nu ziceți mult, cât mai des să vă spovediți."
(Pr. Ioanichie Bălan)
)

sâmbătă, 2 august 2014

FOAIA ”CUVÂNT ORTODOX” LA NUMĂRUL 100

Fie că o citești, fie că nu, foaia parohială ”Cuvânt ortodox” a ajuns, iată, la numărul 100! Fără să se poticnească de piedici și vorbe, tăcută și demnă în acelaș timp.

” Întâmplările trecutului, consemnate de părintele Nistor Socaciu, în cronica versificată alcătuită și prezentul în care rodul muncii acelora care au fost împlinitori ai misiunii lui Hristos se împletește cu năzuințele tinerei generații au determinat apariția publicației noastre parohiale: CUVÂNT ORTODOX.
Misiunea sa se va împlini ( scria în primul număr al acestei foi, Pr.paroh Gabriel Valeriu Basa) în măsura în care va reuși să lumineze sufletele și cugetele acelora în rândul cărora va pătrunde, cu strălucitoarele și nepieritoarele nestemate ale învățăturii dreptei  credințe. Scoaterea la lumină a acestora va fi  posibilă în măsura în care entuziasmul și bucuria izvorâte din elanul bunului început vor fi alimentate de dragostea, credința și nădejdea în Atotputernicul Dumnezeu, care va ști să lucreze la revitalizarea întregului nostru neam, încât să ajungem să descoperim împreună calea spre mântuire....”

Într-un fel, după o sută de apariții săptămânale, în mod neîntrerupt de la data de 1 octombrie 2012, foaia noastră,vizibilă și pe blogul parohiei, ne-a făcut pe noi membrii redacției să simțim din plin gustul acelei pâni binecuvântate care se aruncă pe apă ( Eccles. 11, 1) întru informarea, dar și formarea noastră duhovnicească. Mărturisim că entuziasmul și bucuria izvorâtă din elanul bunului început, nu ne-a părăsit și nu ne v-a părăsii atâta timp cât dvs. cititorii acestei foi parohiale o veți purta pe brațe sincere de rugăciune. 

Redactarea acesti foi parohiale este un lucru făcut cu mare plăcere, cu o osteneală care nu se simte, cu un efort care nu împuținează ci dimpotrivă sporește undelemnul în ulciorul credinței.

În aceste 100 de numere, prin întreg conținutul ei, foaia noastră parohială s-a adresat tuturor vârstelor duhovnicești, după îndemnul dat de Mântuitorul Sfântului Apostol Petru la întreita chemare la iubire ( cf. Ioan 21, 15-17) și ne dorim și pe viitor să păstrăm aceleași principii de existență, străduindu-ne să clădim pe temelia lăsată și dragostea Părintelui Nistor Socaciu.

Marcând astăzi acest al 100 –lea număr al foii parohiale ”Cuvânt ortodox”, vă invităm să ne fiți alături și pe mai departe la masa dragostei, rugândul pe bunul Dumnezeu să ne dea putere pentru a putea să zugrăvim în continuare cu aceeași elan și entuziasm icoana Cuvântului tipărit, încă multe alte sute de numere de acum încolo.

Așadar, din nou, drum bun, foaie misionară!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Dorim ca acest blog să fie un spaţiu al discuţiilor civilizate, al comentariilor de bun simţ. Nerespectarea acestei minime rugăminţi va duce la ştergerea comentariilor, fără avertisment şi fără explicaţii. Vă mulţumim anticipat!