"Preotul e tot om, dintre oameni. Vă mai mângâie, vă mai mustră, însă voi nu trebuie să vă supărați.Primiți, deci, pe preoți!
Căutați-i nu numai când vă merge rău în casă! Dacă vreți să nu aveți păcate multe și să nu ziceți mult, cât mai des să vă spovediți."
(Pr. Ioanichie Bălan)
)

Postare prezentată

Corabia - Duminica a IX-a după Rusalii

duminică, 8 februarie 2015

Părintele Petru Popa de la Hărțăgani, jud. Hunedoara, s-a mutat la DomnulÎn data de 7 februarie, preotul pensionar Petru Popa a trecut la cele veşnice. Privegerea v-a avea loc, luni 9 februarie și marți 10 februarie, în Biserică cu hramul Sfinților Apostoli Petru și Pavel din Parohia Hărțăgani. V-a fi înmormântat miercuri, 11 februarie.


Medalion biografic


”Părintele Petru Popa, (s-a născut la 6 februarie 1945) a copilărit în satul natal, alături de numeroși copii din generația sa. În anul 1952 s-a înscris în clasa I a Școlii generale Hărțăgani pe care a absolvit-o în anul 1959. În toamna aceluiași an a susținut examen de admitere la Școala Profesională de Ucenici Gurabarza, specialitatea Prepararea minereurilor. La absolvirea școlii a obșinut diploma de ”preparator specialist” fiind angajat la Uzina de Preparare a Minereurilor auroargentifere din Gurabarza.


În toamna anului 1964, asemenea multor tineri care, din cauza condițiilor materiale, n-au urmat direct licelul, s-a înscris la Liceul din Gurabarza, cursul seral. Tânărul Petru Popa a depus eforturi materiale și umane deosebite pentru frecventarea liceului, în paralel cu munca istovitoare din inteprindere. A mai avut ”ghinionul” să prindă trecerea de la 11 la 12 clase de liceu. A absolvit liceul în anul 1969 făcând parte din prima promoție de absolvenți de 12 clase.

A lucrat timp de 1 an ca pedagog la Școala Profesională de Ucenici din Deva. În anul 1970 a susținut examenul de admitere la Institutul Teologic de grad universitar, devenind student în anul I. A absolvit Facultatea de Teologie în anul 1974, fiind coleg cu Prea Fericitul Părinte Patriarh Daniel. Colegii din promoția sa sunt deosebit de mândri de faptul că în fruntea Bisericii Ortodoxe Române se află un fost coleg de an. Un alt coleg ajuns înalt demnitar a fost Înalt Preasfințitul mitropolit Serafim, al Germaniei, Europei Centrale și de Nord.

Pentru a fi hirotonit preot, tânărul Petru Popa s-a căsătorit cu tânăra Elena, fiica lui Gheorghe Suciu și Floarea, născută la 26 ianuarie 1954. Din căsătoria lor s-au născut doi copii, Alin Gheorghe (26 septembrie 1974) și Alina Maria (5 martie 1976). ...

Absolventul de teologie, Petru Popa a fost hirotonit preot și dispus în parohia Săliștea (1974) împreună cu filia Trestia unde a păstorit credincioșii din cele două sate dimp de 6 ani și 7 luni (vezi Memoriul credincioșilor din Hărțăgani din 20 iunie 1980). În timpul cât a funcționat aici tânărul preot, Petru Popa a înteprins o serie de activități pentru buna funcționare a parohiei Săliștea și a filiei Trestia.

În anul 1980 parohia Hărțăgani a devenit vacantă prin pensionarea preotului paroh, Aurel Vrăbiescu. În dorința de a reveni ca preot în satul natal Hărțăgani, unde era familia, tânărul preot a înaintat dosarul către Episcopia Aradului și Hunedoarei pentru aprobarea transferului din parohia Săliștea în parohia Hărțăgani. ...

În final, Episcopia Aradului și Hunedoarei ținând seama de argumentele preotului și cererrile credincioșilor din parohia Hărțăgani, la 20 octombrie 1980, a aprobat transferul, fapt ce a fost nu numai în beneficiul preotului și al familiei sale ci mai ales în al credincioșilor parohiei pe la i-a păstorit cu grijă și atenție vreme de peste trei decenii. În noua parohie, prima acțiune înteprinsă a fost îndreptată spre repararea capitală a vechii biserici care era într-o stare avansată de degradare. Lucrările s-au desfășurat între anii 1982-1983. După terminarea noii biserici preotul Petru Popa și-a îndreptat din nou atenția asupra vechii bisericii, și în anul 2008 a insistat la autoritățile județului pentru înlocuirea acoperișului din șindrilă....” (Dr. Ioachim Lazăr, din volumul ”Biserici din Hărțăgani”, scris de Pr. Petru Popa, Editura Karina, Deva - 2014)

În privința construcței Bisericii însăși apare ca o evidență faptul că aceasta a fost la fel de trainică ca și rostul pe care l-a îndeplinit, știut fiind faptul că suferind doar cinci perioade de abilitare și reparare aceasta a dăinuit până în zilele noastre.

Jertfa oamenilor nu a încetat nici după înfăptuirea unirii, nici după cele două războiae mondiale și nici după eliberarea de sub jugul regimului comunist. Obolul acestora și încurajările acelora care atunci le erau îndrumători și slujitori au fost gestionate în toată această perioadă în vederea ridicării unei Biserici din zid. La vremea potrivită oamenii satului ai știut a ”împrumuta” materialele de construcție adunate pentru edificarea Școlii generale din Hărțăgani. Era o nouă dovadă a conștiinței pe care o aveau că toate erau folosite în sprijinul instruirii și luminării fiilor din sat.

Faptul că ”împrumutul” nu le-a mai fost restituit nici când, nu a fost în măsură a-i dezarma și îndată ce condițiile timpului au permis, în anul 1990, aceștia ”convinși că momentul e potrivit” au dăruit pământul și ulterior au identificat toate resursele materiale încât s-a ridicat monumentala biserică din zid. Lucrările au durat timp de douăzeci de ani și încercările au fost multe, dar locuitorii din Hărțăgani, grupați în jurul preotului Petru Popa, identificat cu însăși ființa satului, au astăzi conștiința împăcată a misiunii îndeplinite.

Biserica și viața le-au așezat sub purtarea de grijă a Sfinților Petru și Pavel și astfel privesc încrezători spre împărăția cerurilor, locul din care se vor bucura veșnic de casa pe care i-au construit-o lui Dumnezeu, împreună cu întregul șir al acelora (preoți, cântăreți, crâsnici sau simpli credincioși) care au găsit în edificiile satului lor locul și învățăturile potrivite pentru a intra în comuniune cu natura întreagă și implicit cu Dumnezeu. Amin” (Pr. Lect. Univ. Dr. Gabriel Basa, Facultatea de Teologie ”I. V. Felea” Arad, din volumul ”Biserici din Hărțăgani”, scris de Pr. Petru Popa, Editura Karina, Deva - 2014)

Pe fundația bisericii a fost aplicată o placă de marmură având următorul text:
”Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului și prin lucrarea Duhului Sfânt. Astăzi 28 VI 1992 s-a sfințit temelia acestei sfinte Biserci cu hramul Sf. Ap. Petru și Pavel, prin rugăciunule P.S. Sale dr. Timotei Serviciu, pr. fiind Popa Petru”.

În iunie 2004 biserica a fost sfințită devenind noul locaș de cult pentru credincioșii din parohia ortodoxă Hărțăgani. Cu acest prilej s-a întocmit un act de aducere aminte pentru viitorime:

Hrisov

”Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului și împreună cu lucrarea Sfântului Duh, Biserica Parohiei Hărțăgani, din comuna Băița, protopopiatul Brad, județul Hunedoara, cu hramul ”Sfinții Apostoli Petru și Pavel” a fost construită între anii 1992 -2004, prin strădania vrednicului preot paroh Popa Petru și ai oamenilor enoriași ai parohiei. ...”

La 3 noiembrie 2006, Comisia de pictură bisericiească a înaintat Prea Fericitului Patriarh Teoctist spre aprobare devizul de pictură al Bisericii din Hărțăgani. Lucrarea a fost finalizată în cursul anului 2010. Pictorul a zugrăvit următoarea

Pisanie

Cu vrerea Tatălui și cu ajutorul Fiului și cu îndrumarea Sfântului Duh s-a pictat această Sfântă Biserică cu hramul Sfinților Apostoli Petru și Pavel prin strădania enoriașilor din Parohia Hărțăgani și alți fonatori sub îndrumarea preotului Petru Popa. Pictura a fost executată în tehnica fresco de pictorul Ghemeciu Gheorghe între anii 2006-2010.”


După îndemnul Sfântului Apostol Pavel, care îi mărturisea ucenicului său Timotei că „lupta cea bună m-am luptat, călătoria am săvârşit, credinţa am păzit. De acum mi s-a gătit cununa dreptăţii, pe care Domnul îmi va da-o în ziua aceea, El, Dreptul Judecător, şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce au iubit arătarea Lui” (II Tim, 4, 7-8), răposatul în Domnul, vrednicul de pomenire Pr. Petru Popa, după cum s-a putut vedea în cele relatate mai sus, a fost un neostenit luptător pentru dobândirea vieţii celei întru Dumnezeu. 

Trecut prin multe încercări ale vieții și societății, pe care le-a înfruntat cu demnitate, dar și cu o bunătate recunoscută de semeni, 
Pr. Petru Popa s-a evidențiat prin statornica sa lucrare în parohiile pe care le-a păstorit. Chiar dacă ultimii ani au fost încărcați de suferință, felul în care și-a încheiat alergarea pe acest pământ, rămâne pilduitor.


Dumnezeu să răsplătească ostenelile robului Său
 Petru Popa, preot și să-l odihnească în pace!2 comentarii:

  1. Dumnezeu sa-l odihneasca pe Parintele Petru Popa in ceata dreptilor Lui și pe cei rămasi sa-i mangaie și sa-i intareasca!

    RăspundețiȘtergere
  2. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace si copiilor mangaiere !

    RăspundețiȘtergere

Dorim ca acest blog să fie un spaţiu al discuţiilor civilizate, al comentariilor de bun simţ. Nerespectarea acestei minime rugăminţi va duce la ştergerea comentariilor, fără avertisment şi fără explicaţii. Vă mulţumim anticipat!