"Preotul e tot om, dintre oameni. Vă mai mângâie, vă mai mustră, însă voi nu trebuie să vă supărați.Primiți, deci, pe preoți!
Căutați-i nu numai când vă merge rău în casă! Dacă vreți să nu aveți păcate multe și să nu ziceți mult, cât mai des să vă spovediți."
(Pr. Ioanichie Bălan)
)

duminică, 31 mai 2015

Cateheză despre Sfânta Treime

1. PREGĂTIREA APERCEPTIVĂ: ,
- cea mai mare poruncă din Lege, reconfirmată şi de către Mântuitorul Iisus Hristos, este iubirea de Dumnezeu (dublată de iubirea aproapelui)-(Deut. 6, 5; Luca 10, 28). După cum nu poţi spune, însă, că iubeşti pe cineva dacă nu-l cunoşti, tot aşa nimeni nu poate afirma că-L iubeşte pe Dumnezeu dacă nu-L cunoaşte, atât cât El a îngăduit, desigur;

- cunoaşterea lui Dumnezeu nu este doar un deziderat al lumii imanente, ci este legată de veşnicie, după cuvintele Mântuitorului: "Aceasta este viaţa veşnică: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis" (Ioan 17, 3);

când rostim cuvântul "Dumnezeu", întotdeauna avem în vedere Sânta Treime: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, o singură fiinţă, întreită în persoane. De aceea, cateheza noastră îşi propune evidenţierea elementelor de bază cu privire la dogma Sfintei Treimi.

Cuvant ortodox - Anul III, Nr. 38, (147), 28 mai - 03 iunie, 2015

Sfaturi Duhovnicesti - Dobandirea Duhului Sfant - Sfantul Siluan Athonitul

PREDICĂ LA POGORÂREA DUHULUI SFÂNT

Pr. conf. univ. dr. Constantin Necula
Din Sfânta Evanghelie de la Ioan 7, 37-53 şi capitolul 8, 12, în această Duminică a Cincizecimii, să luăm aminte:
 „Iar în ziua cea din urmă – ziua cea mare a praznicului – Iisus sta între ei şi a strigat, zicând: «Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea. Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: râuri de apă vie vor curge din pântecele lui.»
Iar aceasta a zis-o despre Duhul pe care aveau să-L primească acei ce cred în El. Căci încă nu era (dat) Duhul, pentru că Iisus încă nu fusese preaslăvit.
Deci din mulţime, auzind cuvintele acestea, ziceau: «Cu adevărat, Acesta este Proorocul». Iar alţii ziceau: «Acesta este Hristosul». Iar alţii ziceau: «Nu cumva din Galileea va să vină Hristos? N-a zis, oare, Scriptura că Hristos va să vină din sămânţa lui David şi din Betleem, cetatea lui David?»

Cuvânt la Duminica cincizecimii sau a Pogorârii Sfântului Duh

„ Eu voi ruga pe Tatăl, şi alt mângâietor vă va da vouă, ca să fie cu voi în veci, adică Duhul adevărului” (Ioan 14, 16-17)

Slăvite sunt, iubiţilor, darurile, care ni le-a comunicat astăzi Dumnezeu cel plin de dragoste, daruri, a căror mărime nu o poate descrie nici o gură omenească.

De aceea să ne bucurăm toţi, să mărim şi să proslăvim pe Domnul nostru, căci ziua de astăzi este o sărbătoare de bucurie şi de desfătare. Precum timpurile anului urmează regulat unele după altele şi se schimbă unele cu altele, aşa si în biserică cu totul regulat o sărbătoare urmează alteia, si de asemenea trece de la una la alta.

duminică, 24 mai 2015

PAROHIA SIMERIA-BISCARIA * ŞI CTITORUL SĂU – PREOTUL CRONICAR NISTOR SOCACI(U)

- scurt istoric -
 Pr. lect. univ. dr. Gabriel Valeriu Basa           

În înţelepciunea sa Dumnezeu a ştiut dintru început cele ce-i sunt de folos unui om pentru a avea posibilitatea  de a lucra la mântuirea şi salvarea sufletului său şi implicit a celor din jurul său. Atunci când omul a fost ales şi pentru a ajunge  în veşnicia din care a venit prin munca depusă în mod special în slujirea aproapelui acesta a avut  şi are a face faţă unui şir neîntrerupt de încercări.

File de istorie - “Nistoru Socaciu : Istoria din timpurile trecute. 1856/31/12”

No. 672.

(Scăpat din vedere a se trece în vol. II).

In-folio. Foi 134, Secolul XIX. - Copie făcută de mai mulţi, din însărcinarea lui George Bariţiu, care a făcut corectări şi însemnări marginale, precum şi următoarea notă desluşitoare asupra originalului, scrisă de mana lui pe prima foae a caetului :

“Memoriu

scrisu de Nistor Socaciu, parochu greco-resariteanu in comuna romaneasca Biscaria, situata cam la mijlocu intre orasiele Orascia si Deva din comitatulu Hunedoarei in Transilvania.

Cuvant ortodox - Anul III, Nr. 37, (146), 21 - 27 mai, 2015

sâmbătă, 23 mai 2015

Bucuria de a fi ortodocşi

Evanghelia Duminicii a VII-a după Paşti
(a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic)
Ioan 17, 1-13

1. Acestea a vorbit Iisus şi, ridicând ochii Săi la cer, a zis: Părinte, a venit ceasul! Preaslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul să Te preaslăvească.
2. Precum I-ai dat stăpânire peste tot trupul, ca să dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat Lui.
3. Şi aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis.
4. Eu Te-am preaslăvit pe Tine pe pământ; lucrul pe care Mi l-ai dat să-l fac, l-am săvârşit.
5. Şi acum, preaslăveşte-Mă Tu, Părinte, la Tine Însuţi, cu slava pe care am avut-o la Tine, mai înainte de a fi lumea.
6. Arătat-am numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat Mie din lume. Ai Tăi erau şi Mie Mi i-ai dat şi cuvântul Tău l-au păzit.
7. Acum au cunoscut că toate câte Mi-ai dat sunt de la Tine;
8. Pentru că cuvintele pe care Mi le-ai dat le-am dat lor, iar ei le-au primit şi au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieşit, şi au crezut că Tu M-ai trimis.
9. Eu pentru aceştia Mă rog; nu pentru lume Mă rog, ci pentru cei pe care Mi i-ai dat, că ai Tăi sunt.
10. Şi toate ale Mele sunt ale Tale, şi ale Tale sunt ale Mele şi M-am preaslăvit întru ei.
11. Şi Eu nu mai sunt în lume, iar ei în lume sunt şi Eu vin la Tine. Părinte Sfinte, păzeşte-i în numele Tău, în care Mi i-ai dat, ca să fie una precum suntem şi Noi.
12. Când eram cu ei în lume, Eu îi păzeam în numele Tău, pe cei ce Mi i-ai dat; şi i-am păzit şi n-a pierit nici unul dintre ei, decât fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura.
13. Iar acum, vin la Tine şi acestea le grăiesc în lume, ca să fie deplină bucuria Mea în ei.

Evanghelia din duminica a şaptea după sărbătoarea Sfintelor Paşti este numită şi „Duminica Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic“, fiind consacrată mărturisirii dreptei credinţe.

Oare de ce Sfinţii Părinţi, care au întocmit calendarul Bisericii, au stabilit ca în această duminică, ce urmează Înălţării Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi precede marea sărbătoare a Pogorârii Duhului Sfânt, să fie pomeniţi Sfinţii Părinţi de la Sinodul I Ecumenic? Aflaţi mai multe »

Duminica a VII-a dupa Pasti – Sfantul Teofilact al Bulgariei

1-3. “Acestea a grait Iisus. Si Si-a ridicat Ochii la cer, si a zis: Parinte a venit ceasul, proslaveste pre Fiul Tau, ca si Fiul Tau sa Te proslaveasca pre Tine. Precum i-ai dat Lui stapanire peste tot trupul, ca tot ce ai dat Lui, sa le dea lor viata vesnica. Si aceasta este viata cea vesnica, ca sa Te cunoasca pre Tine Unul adevaratul Dumnezeu, si pre Carele ai trimis pre Iisus Hristos”.
Dupa ce a zis ucenicilor, ca necaz veti avea, si i-a sfatuit pe ei sa îndrazneasca, iarasi îi ridica pe ei prin rugaciune,învatându-ne pe noi, ca în ispite toate lasându-le, la Domnul sa alergam.
Si în alt chip, nici rugaciune este lucrul acesta, ci vorba catre Tatal.

Gingasia lui Hristos

Sfantul Nicolae Velimirovici

Duminica a VII-a dupa Pasti
A Sfintilor Parinti de la Sinodul I Ecumenic
Evanghelia despre Rugaciunea Domnului si Mântuitorului nostru pentru noi

Închipuiti-va ca îi vedeti pe ucenicii unui învatator despre care nu ati auzit nimic. Îi vedeti smeriti, cumpatati, întelepti, râvnitori, ascultatori si îndestulati cu toate faptele cele bune care se afla sub soare. Ce vei crede despre învatatorul lor? Fara îndoiala ca vei avea despre el cea mai buna parere cu putinta.
Închipuiti-va ca îi vedeti pe soldatii unei capetenii de osti, despre care nu ati prea auzit. Îi vedeti ca sunt harnici, curajosi, disciplinati, îndestulati de iubire frateasca si bucuria de a se jertfi. Cum îl veti socoti pe mai marele lor? Cu siguranta îl veti socoti vrednic de toata lauda.

joi, 21 mai 2015

Rugaciune pentru eroii Patriei

Pomeneste, Doamne, pe cei ce intru nadejdea invierii si a vietii celei ce va sa fie au adormit, eroii Patriei, parintii si fratii nostri si pe toti cei care intru dreapta credinta s-au savirsit, si iarta-le lor toate greselile pe care cu cuvintul sau cu lucrul, sau cu gindul le-au savirsit si-i aseaza pe ei, Doamne, la locuri luminoase, in locuri cu verdeata, in locuri de odihna, de unde a fugit toata durerea, intristarea si supararea si unde cercetarea fetei Tale veseleste pe toti sfintii Tai cei din veac.
Daruieste-le lor si noua imparatia Ta si impartasirea bunatatilor Tale celor negraite si vesnice si desfatarea vietii Tale celei nesfirsite si fericite.
Ca Tu esti invierea si odihna adormitilor robilor Tai , Hristoase, Dumnezeul nostru si Tie slava inaltam, impreuna si Celui fara de inceput al Tau Parinte si Preasfintitului si Bunului si de viata facatorului Tau Duh, acum si pururea si in vecii vecilor.
Amin.
Cu sfintii odihneste, Hristoase, sufletele adormitilor robilor Tai, unde nu este durere, nici intristare, nici suspin, ci viata fara de sfirsit.

Drum bun (mars) - Respect Armatei Romane (Din-Filmul-Pentru-Patrie) (sub-Ro,-Eng)

Corul Armatei Române- Pui de lei

sâmbătă, 16 mai 2015

Să ne temem de orbirea duhovnicească, sa tindem cu toată ființa spre Lumina cea adevărată!

Ce este orbirea duhovnicească? Este boală de care suferă majoritatea oamenilor. Sunt orbi cei care nu văd lumina – această orbire este trupească. De orbire duhovnicească suferă cei care nu vor să vadă lumina adevărată. Dar unde este această lumină adevărată?
Ne răspunde la această întrebare Sfântul Apostol Ioan Teologul: „Lumina cea adevărată, Care luminează pe tot omul care vine în lume. În lume era și lumea printr-Însul s-a făcut, dar lumea nu L-a cunoscut. Întru ale Sale a venit, dar și ai Săi nu L-au primit” (Ioan 1, 9-11).

vineri, 15 mai 2015

Despre rugăciune

„De ce, veţi zice, se roagă unii atâţia ani du­pă cărţile de rugăciuni, şi tot nu au rugăciunea în inimă?”

Printre altele, cred eu, de la aceea că doar în timpul când săvârşesc pravila de rugă­ciune se încordează întrucâtva ca să se înalţe spre Dumnezeu, iar în tot restul vremii nici nu îşi aduc aminte de El.

De pildă, îşi termină rugăciunile de dimineaţă şi li se pare că faţă de Dumnezeu şi-au împlinit cu asta toate îndatoririle; după aceea, întreaga zi nu fac decât să se ocupe de treburi peste treburi, iar către Dumnezeu nici nu se întorc; poate doar pe seară să le mai vină gândul că, iată, în curând trebuie să stea iarăşi la rugăciune şi să îşi săvâr­şească pravila.

miercuri, 13 mai 2015

Nu te deda odihnei trupeşti neglijând cele duhovniceşti

Nu pregeta a te ruga din inimă, chiar şi la capătul unei zile de muncă istovitoare. Nu fi nerâvnitor în sfânta rugăciune, spuneţi-o toată Domnului, din tot sufletul, ţinând seama că este lucrare închinată Domnului. Dacă ai intrat în horă, joacă. „Dacă ai pus mâna pe plug, nu te mai uita îndărăt” (Luca 9, 62).
O rugăciune care nu e făcută din inimă, nerâvnitoare, nu te va lăsa să dormi (dacă te afli asupra nopţii) până când nu-ţi vei plânge păcatul înaintea lui Dumnezeu. Dar aceasta nu se întâmplă cu toţi, ci doar cu cei îmbunătăţiţi. Ia aminte, nu pune mai presus de Dumnezeu propriul tău trup, nu te deda odihnei trupeşti neglijând cele duhovniceşti.
Oricare rânduială de rugăciune îţi vei fi ales, îndeplineşte-ţi-o conştiincios (dacă ţi-ai ales rugăciuni mai lungi, du-le până la capăt, cum se cuvine; pe cele scurte, de asemenea). Tot ce faci, fă din toată inima. Lucrând cele ale Domnului, să nu-ţi fie inima îndoită, ca şi cum o jumătate i-ar aparţine lui Dumnezeu, iar cealaltă trupului tău.

luni, 11 mai 2015

Caută şi vezi ce te desparte de Dumnezeu

Ai grijă toată viaţa de inima ta, caută spre ea şi ascult-o, încearcă să descoperi ce o împiedică să se unească cu Dumnezeu, izvorul a toată fericirea. Va fi aceasta ştiinţa ştiinţelor, cu ajutorul lui Dumnezeu vei putea lesne descoperi ce te desparte de Dumnezeu şi ce te apropie şi te uneşte cu El.
Despre aceasta poate depune mărturie inima însăşi, atât cea aflată în legătură cu Dumnezeu, cât şi cea care s-a rupt de El. Diavolului îi convine cel mai mult să se interpună între inima noastră şi Dumnezeu. El ne îndepărtează de Dumnezeu, prin patimi şi prin pofte trupeşti sau prin goana după lux şi după onoruri în viaţă.
(Sfântul Ioan de Kronstadt – Viaţa mea în Hristos)

miercuri, 6 mai 2015

Filmul pentru miercuri seara - Talpa Maici domnului si Minunile din Lavra-Pociaev din Ucraina -Video pelerinaj

Despre iubire – Pr. Paisie Aghioritul

Creatorul este iubire:” Dumnezeu este iubire si cel ce ramane in iubire ramane in Dumnezeu si Dumnezeu ramane in el” (Ioan 4,16)

Toate felurile virtutilor sunt cuprinse in una singura, care se numeste iubire. Iubirea, prin felul ei de a fi, este asemanarea cu Dumnezeu, desigur pe cat este cu putinta oamenilor. Cat despre lucrarea ei, este o “betie” a sufletului. Dinspre insusirile ei, este izvor al credintei, abis al indelungii rabdari, si mare a smereniei. Nimic nu este mai inalt decat iubirea.

Cine nu-L iubeste pe Dumnezeu nu tine poruncile lui.

Cine-L iubeste pe Dumnezeu nu stramtoreaza pe nici un om pentru lucruri neinsemnate, nici nu este tulburat de vreun om. Iubirea fata de toti oamenii este datorie, de vreme ce toti suntem copiii lui Dumnezeu. Nu iubiti doar prin cuvinte, ci prin fapte ci in mod Adevarat. Daca cineva doreste si vrea sa descopere iubirea pe care o are, sa se asigure prin urmatoarele: sa observe daca se intristeaza pentru greselile fratelui sau si daca se bucura pentru sporirea si harismele acestuia.

marți, 5 mai 2015

Predică la Izvorul Tămăduirii, Pr. Constantin Necula

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh! Amin.

Iubiţi credincioşi, Prea Cuvioase Maici, Hristos a înviat!

După o slujbă atât de intensă în rugăciune, cu o Sfântă Liturghie şi cu toată minunata alcătuire a slujbei Aghiasmei, va fi greu să mai adăugăm ceva în cuvânt omenesc. Mai ales că prăznuirea de astăzi urmează unei săptămâni întregi de rodire în lumină a Bisericii, pe deplin meritat numită Săptămâna luminată.

Iată, aşadar, borna de lumină care ne face trecerea dinspre Săptămâna Luminată în anul aşteptării celuilalt Paşte, al celui care, o dată trecută Învierea din anul acesta, se pregăteşte deja. Asemeni bobului de grâu aşezat sub haina de lumină şi căldură a zăpezii pentru ca în anul ce vine să izbucnească în sute de alte boabe, mărgăritare de preţ prinse-n aurul prescurilor ce vor fi ridicate pe Altare.

Biblia în Sfânta Litughie şi în viaţa spirituală ortodoxă


Sfânta Scriptură, fiind cuvântul lui Dumnezeu are o foarte mare importanţă în cultul şi spiritualitatea ortodoxă. Fiind inspirată de Duhul Sfânt, Sfânta Scriptură este prezentă în toate laturile şi aspectele din viaţa Bisericii, iar alături de Sfânta Tradiţie, Sfânta Scriptură are menirea de a explica însemnătatea cultului divin ortodox în special al slujbei Sfintei Liturghii. Deoarece Sfânta Liturghie este în cea mai mare parte de origine Scripturistică (la fel şi toate tainele şi ierurgiile Bisericii) ea oferă credincioşilor cea mai “Sfântă hrana-Trupul şi Sângele Domnului” fără de care nimeni nu va moşteni viaţa de veci (IN.6,53-54). De aceea, celebrarea Sfintei Liturghii (în care se comemorează toate evenimentele din viaţa Mântuitorului) nu este o simplă aducere aminte de instituirea Sfintei Împărtăşanii, ci un “mijloc” de a ne uni cu Hristos într-o formă intimă. Bineînteles de la noi se cere o “cercetare” atentă (I Cor.11,28), atunci când ne împărtăşim. Aflaţi mai multe »

luni, 4 mai 2015

Auzi-ne


Doamne sfinte, auzi-ne,
Cum ţi-auzi albinele!
Doamne sfinte, vezi-ne
Cum îţi vezi livezile!
Că pe meri sunt numai flori,
Iar pe noi numai sudori!
Doamne sfinte, plânge-ne!
Nu-ţi suntem noi sângele?!
Plânge-ne, îndură-te!
Nu-ţi suntem noi rudele?!
Noii huzuresc ciocoi
Noi flămânzi şi trişti, şi goi!
Doamne bun, desprinde-ne
De pârjol şi grindine!

sâmbătă, 2 mai 2015

Duminica Slabanogului de la Vitezda


Sfântul Teofan Zavorâtul,  Tâlcuiri din Sfânta Scriptură pentru fiecare zi din an


După acestea era o sărbătoare a iudeilor şi Iisus S-a suit la Ierusalim. Iar în Ierusalim, lângă Poarta Oilor, era o scăldătoare, care pe evreieşte se numeşte Vitezda, având cinci pridvoare.