"Preotul e tot om, dintre oameni. Vă mai mângâie, vă mai mustră, însă voi nu trebuie să vă supărați.Primiți, deci, pe preoți!
Căutați-i nu numai când vă merge rău în casă! Dacă vreți să nu aveți păcate multe și să nu ziceți mult, cât mai des să vă spovediți."
(Pr. Ioanichie Bălan)
)

sâmbătă, 31 decembrie 2016

PROGRAMUL SFINȚIRII CASELOR CREDINCIOȘILOR

Perioada: 2-5 IANUARIE 2016

PREOT TRAIAN CRIȘAN

02 IANUARIE
STRADA 1 DECEMBRIE - BLOCURI: 4,3,2,5, CĂMIN REVA
STRADA FABRICII – BLOCURI: 1,7,8 și STRADA IOSIF HODOȘ
STRADA ZORILOR – BLOC 4

03 IANUARIE
 STRĂZILE : IOAN BUDAI DELEANU  și  1 MAI( cu sectoarele  adiacente străzilor cuprinse în perimetrul acestora)

04 IANUARIE
STRĂZILE : PR. NISTOR SOCACIUN și BISCARIA(de la intersecția cu str. Pr. N. Socaciu spre str. 1 Decembrie- Parcul dendrologic)

05 IANUARIE
STRĂZILE:  DOBROGEANU GHEREA, MUREȘULUI, NICOLEA BĂLCESCU, SIGISMUND TODUȚĂ și PRIMĂVERII( cu sectoarele  adiacente străzilor cuprinse în perimetrul acestora)

PREOT GABRIEL BASA

02 IANUARIE
STRADA ION LUCA CARAGIALE: BLOCUL 5
STRADA 1 DECEMBRIE-BLOCURI: D1,C1,B1,A1,C,B,A, 6,2,CĂMIN NEFAMILIȘTI și 3
STRADA PR. NISTOR SOCACIU - BLOC 1

03 IANUARIE
STRĂZILE : PROGRESULUI  și  ION CREANGĂ( cu sectoarele  adiacente străzilor cuprinse în perimetrul acestora)

04 IANUARIE
STRĂZILE : BISCARIA(de la intersecția cu str. Pr. N. Socaciu spre str. G.COȘBUC-inclusiv)
și TRAIAN

05 IANUARIE
STRADA:  AUREL VLAICUPROGRAMUL SFINTELOR SLUJBE ÎN PERIOADA ANULUI NOU ȘI A BOBOTEZEI

31 DECEMBRIE 
Ora 18.00 – Vecernia Praznicului, cu Litie                                      
Ora 23.30 – Utrenia Praznicului și Tedeum

DUMINICA, 1 IANUARIE              
Ora  9.30  – Acatistul Sfântului Vasile cel Mare
Ora 10.00 – Sfânta Liturghie
Ora 18.00 – Sfințirea Apei pentru binecuvântare caselor credincioşlor

AJUNUL BOBOTEZEI, 5 IANUARIE
Ora 18.00 – Vecernia

BOTEZUL DOMNULUI, 6 IANUARIE
Ora   8.30 – Utrenia
Ora 9.45 – Sfânta Liturghie și Slujba Aghiasmei Mari
Ora 18.00 – Vecernia
                                               
SOBORUL SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL, 7 IANUARIE
Ora   8.30 – Utrenia
Ora 9.45 – Sfânta Liturghie
Ora 18.00 – Vecernia

duminică, 25 decembrie 2016

Cuvant ortodox - Anul V ,Nr. 13 (227),23 - 31 decembrie, 2016

Pastorale 2016 | Mesajele ierarhilor români la Nașterea Domnului

Găsiți mai jos scrisorile pastorale ale ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române cu prilejul Sărbătorii Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos – 2016:
  1. Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române: Nașterea lui Hristos: Programul lui Dumnezeu pentru viața lumii

Pastorala de Crăciun a Preasfințitului Părinte Gurie, Episcopul Devei și al Hunedoarei

+ G U R I E,

prin harul lui Dumnezeu,
Episcop al Devei şi al Hunedoarei
Preacucernicului cler,
Preacuviosului cin monahal si
Dreptmăritorilor creştini:
„Caldă şi părintească îmbrăţişare
cu prilejul Naşterii Domnului!”

Îngerii – prietenii noştri de dincolo de lume.
Pruncul Iisus şi protecţia angelică,
supranaturală, de care putem beneficia

Iubiţi credincioşi,
„Naşterea Domnului” este praznicul împărătesc în care rememorăm momentul unic din istoria omenirii în care Dumnezeu a coborât în timp şi în spaţiu, adică în materie, şi S-a făcut om, pentru a ne ridica pe noi din rătăcire şi din neştiinţă, pentru a ne înălţa la o cunoaştere superioară (nu doar ştiinţifică, ci şi metafizică). Spune colindul despre Pruncul Iisus: Pe-a Lui umerele / Străluceau lucefărele, / Pe degetul cel mai mic / Inelas mândru de-argint, / Pe degetul cel mare / Inelas de soare / Si pe frunte luna-i plină, / Plină de Lumină! // Si luna cu stelele / Luminează nopţile, / Soarele cu razele / Luminează zilele![1]. Nu toţi cei prezenţi la eveniment erau capabili să vadă în privirea Pruncului Lumina de dincolo de lume, să intuiască statura Lui de Împărat al Lumii. Şi, totuşi, El era Creatorul făcut făptură pentru recuperarea noastră pentru Cer. Citeşte în continuare »

Cuvânt la Naşterea Domnului

Sfântul Ioan Gură de Aur
Ceea ce patriarhii cu mare dor au aşteptat, proorocii au prezis, drepţii au dorit să vadă, s-a împlinit în ziua de astăzi: Dumnezeu S-a arătat în trup pe pământ şi a locuit între oameni. De aceea, să ne bucurăm şi să ne veselim, iubiţilor!
Dacă Ioan, încă în pântecele mamei sale fiind, când a venit Maria la Elisabeta, a săltat de bucurie, cu cât mai mult noi, astăzi, văzând nu pe Maria, ci pe Insuşi Mântuitorul nostru, trebuie să săltăm cu bucurie şi să prăznuim, să ne minunăm şi să ne uimim de Taina cea mare a întrupării lui Hristos, care covârşeşte toată priceperea omenească.

duminică, 18 decembrie 2016

Cuvant ortodox - Anul V ,Nr. 12 (226),15 - 22 decembrie, 2016

PREDICĂ LA DUMINICA DINAINTEA NAŞTERII DOMNULUI

Iată-ne, iubiţi credincioşi, ajunşi în Duminica dinaintea Naşterii Domnului şi lectura Evangheliei de astăzi este făcută după întâiul capitol al Evangheliei de la Matei, în întregime. Iată ce ne zice acest capitol:

„Cartea neamului lui Iisus, fiul lui David, fiul lui Avraam.
Avraam a născut pe Isaac; Isaac a născut pe Iacov; Iacov a născut pe Iuda şi pe fraţii săi; Iuda a născut pe Fares şi pe Zara, din Tamar; Fares a născut pe Esrom; Esrom a născut pe Avram;
Avram a născut pe Aminadav; Aminadav a născut pe Naason, Naason a născut pe Salmon;
Salmon a născut pe Booz dn Rahav; Booz a născut pe Obed din Rut; Obed a născut pe Iesei;

HRISTOS NE MÂNTUIEŞTE. DE CE?


OMILIE A INALTPREASFINTITULUI MITROPOLIT

 AUGUSTIN DE FLORINA 
 LA DUMINICA DINAINTEA NAŞTERII LUI HRISTOS
(MATEI 1, 1-25)

 HRISTOS NE MÂNTUIEŞTE. DE CE?
„...şi vei chema numele Lui Iisus" (Matei 1, 21)

Iubiţii mei, cât de repede trece timpul! Peste puţin timp vom sărbători pentru încă o dată marea sărbătoare a Naşterii lui Hristos. De aceea, duminica aceasta se numeşte Duminica dinaintea Naşterii lui Hristos.

***
Sfânta noastră Biserică a hotărât să se citească astăzi ca Evanghelie începutul sau primul capitol din prima Evanghelie, cea după Matei. Este un catalog al strămoşilor lui Hristos.
- Dar a avut strămoşi Hristos?...

Genealogia Mântuitorului

Duminica dinaintea Naşterii Domnului

(a Sfinţilor Părinţi după trup ai Domnului)
Evanghelia de la Matei 1,1-25

 1. O mărturisire de credință. Evanghelia de la Matei începe cu o genealogie a Mântuitorului, pe care am auzit-o ca prima parte a Evangheliei acestei Duminici (Mt 1,1-17). O altă genealogie ne-o dă Sfântul Luca (3,23-38). Dacă genealogia mateiană este descendentă, coborând de la Avraam până la Iisus, genealogia lucanică este ascendentă, mergând de la Iisus spre strămoşii Săi după trup.
Auzind această înşirare de nume, poate că ne-am întrebat: De ce a socotit necesar evanghelistul să-şi înceapă astfel Evanghelia? Ce ne poate revela această genealogie despre Hristos şi despre mântuirea noastră prin El?

Pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi

(Duminica dinaintea Naşterii Domnului)

 De mic copil, prima pagină a Evangheliilor Noului Testament m-a uimit. O grămadă de nume, o listă care-mi părea fără importanţă sau, mă rog, nu prea mare. Până când recitind subtitlul dat de traducător, „Cartea neamului Domnului nostru Iisus Hristos“ şi aflându-L chiar pe El în înşiruire am socotit-o mereu ca o simplă „introducere“ în Evanghelii. Asta până când mi-am adus aminte că exact apartenenţa la această listă „Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam“ (Mt. 1,1) este motivul pentru care Fecioara Sfântă şi Dreptul Iosif apucă drumul, deloc lipsit de peripeţii al Betleemului, chemaţi de „înscrierea“ pe care Cezarul August a poruncit-o (Luca 2, 1). O poruncă umană să schimbe locul de naştere al Domnului Celui Viu?

duminică, 11 decembrie 2016

Cuvant ortodox - Anul V ,Nr. 11 (225),07 - 14 decembrie, 2016

Cuvânt al Sf. Ignatie Briancianinov la Pilda celor poftiţi la cină

Iar El i-a zis: Un om oarecare a făcut cină mare şi a chemat pe mulţi; Şi a trimis la ceasul cinei pe sluga sa ca să spună celor chemaţi: Veniţi, că iată toate sunt gata. Şi au început unul câte unul, să-şi ceară iertare. Cel dintâi i-a zis: Ţarină am cumpărat şi am nevoie să ies ca s-o văd; te rog iartă-mă. Şi altul a zis: Cinci perechi de boi am cumpărat şi mă duc să-i încerc; te rog iartă-mă. Al treilea a zis: Femeie mi-am luat şi de aceea nu pot veni. Şi întorcându-se, sluga a spus stăpânului său acestea. Atunci, mâniindu-se, stăpânul casei a zis: Ieşi îndată în pieţele şi uliţele cetăţii, şi pe săraci, şi pe neputincioşi, şi pe orbi, şi pe şchiopi adu-i aici. Şi a zis sluga: Doamne, s-a făcut precum ai poruncit şi tot mai este loc. Şi a zis stăpânul către slugă: Ieşi la drumuri şi la garduri şi sileşte să intre, ca să mi se umple casa, Căci zic vouă: Nici unul din bărbaţii aceia care au fost chemaţi nu va gusta din cina mea.

Iubiţi fraţi! Astăzi, Evanghelia ne istoriseşte despre un om necunoscut care a dat un ospăţ măreţ, la care au fost chemaţi numeroşi oaspeţi. După aceea, Evanghelia stăruie asupra unui fapt ciudat: la masă au luat parte nu cei chemaţi la început, ci cu totul alţii. Strălucitul ospăţ a fost dat seara, şi ca atare este numit Cină Mare. “Seară” numim cele din urmă ceasuri ale zilei, dinainte de venirea nopţii.