"Preotul e tot om, dintre oameni. Vă mai mângâie, vă mai mustră, însă voi nu trebuie să vă supărați.Primiți, deci, pe preoți!
Căutați-i nu numai când vă merge rău în casă! Dacă vreți să nu aveți păcate multe și să nu ziceți mult, cât mai des să vă spovediți."
(Pr. Ioanichie Bălan)
)

Postare prezentată

Corabia - Duminica a IX-a după Rusalii

joi, 20 iulie 2017

Ridicaţi şi voi în inima voastră loc de jertfă…

Creştinilor! Duhul ce S-a coborât peste Apostoli Se pogoară şi peste noi. Acest Duh ne întăreşte, ne încălzeşte, ne luminează şi pe noi. Duhul Sfânt S-a arătat în chip de foc, căci „precum focul cel pământesc preface lutul cel moale în vas vârtos, aşa şi focul Sfântului Duh, când cuprinde un suflet, îl face mai tare decât fierul, aşa că păcatul nu-l mai poate strica” (Sf. Ioan Gură de Aur).
Duhul Sfânt este şi lumină, „pentru că omul pătat cu întunecimea păcatului, prin darul Sfântului Duh se face mai luminat şi mai strălucit decât soarele” (Sf. Ioan Gură de Aur).
Am zis că acest Duh Se pogoară şi peste noi ca oarecând peste Apostoli. Dar să luăm aminte: Duhul Sfânt trebuie, dar, să ne schimbe şi pe noi aşa precum i-a schimbat şi pe Apostoli. Darul Duhului trebuie să aprindă şi în noi o însufleţire, o căldură, o râvnă statornică pentru Hristos.
Focul Duhului Sfânt trebuie să aprindă şi sa ardă neîncetat spinii şi buruienile păcatelor din ogorul sufletului nostru. „Precum adeseori ogorul nu se poate vindeca din pricina mulţimii pălămidei, a spinilor şi buruienilor decât cu foc, aşa şi ogorul sufletului nostru trebuie curăţit cu focul Duhului, ca să poată primi sămânţa cea cerească” (Sf. Ioan Gură de Aur). Ascultaţi cum ne învaţă despre aceasta Apostolul Pavel: „Iar voi, zice Apostolul, nu sunteţi în trup, ci în Duh, că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi”… „Iar de locuieşte întru voi Duhul, trupul, dar, este mort pentru păcat. Drept aceea, fraţilor, să vieţuim Duhului, că de veţi vieţui după trup (adică după patimile voastre), veţi muri; iar de veţi omorî cu Duhul faptele trupului (patimile), veţi fi vii” (Rom 8, 4-14).
Ai tu, cititorule, acest Duh omorâtor de patimi şi dătător de viaţă?
Creştinilor! Biblia ne spune că Proorocul Ilie, când s-a suit la munte să descopere pe preoţii cei mincinoşi ai lui Baal, a făcut mai întâi locul pentru jertfă, a junghiat animalele, a turnat de trei ori apă şi apoi s-a rugat pentru focul din cer, care s-a pogorât îndată şi a aprins jertfa.
Ridicaţi şi voi în inima voastră loc de jertfă, junghiaţi pentru această „jertfă de ardere” patimile şi păcatele voastre, stropiţi-le cu apa lacrimilor şi părerii de rău şi apoi nu vă îndoiţi: focul Duhului Sfânt Se va pogorî peste voi şi Se va sălăşlui în sufletele voastre.
I. Tâlcuitor
 «Lumina Satelor» 23 / 15 iunie 1924, p. 3
Părintele Iosif Trifa la zile de sărbătoare
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2016

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Dorim ca acest blog să fie un spaţiu al discuţiilor civilizate, al comentariilor de bun simţ. Nerespectarea acestei minime rugăminţi va duce la ştergerea comentariilor, fără avertisment şi fără explicaţii. Vă mulţumim anticipat!