"Preotul e tot om, dintre oameni. Vă mai mângâie, vă mai mustră, însă voi nu trebuie să vă supărați.Primiți, deci, pe preoți!
Căutați-i nu numai când vă merge rău în casă! Dacă vreți să nu aveți păcate multe și să nu ziceți mult, cât mai des să vă spovediți."
(Pr. Ioanichie Bălan)
)

sâmbătă, 14 iulie 2018

ANUNŢ - ÎN ATENŢIA CONCESIONARILOR LOCURILOR DE VECI DIN CIMITIRUL PAROHIAL SIMERIA-BISCARIAPOTRIVIT REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CIMITIRELOR PAROHIALE, APROBAT DE SFÂNTUL SINOD AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE ÎN 1977, CÂT ȘI ÎN TEMEIUL LEGII 102/2014 ȘI A REGISTRULUI CIMITIRULUI PAROHIEI ”ADORMIREA MAICII DOMNULUI”, SIMERIA-BISCARIA, CONSILIUL PAROHIAL ADUCE LA CUNOȘTINȚA TITULARILOR LOCURILOR DE VECI DIN ACEST CIMITIR CĂ AU OBLIGAȚIA SĂ RESPECTE OBLIGAŢIILE IMPUSE DE LEGE ȘI REGULAMENT.                                       

TOTODATĂ VĂ ADUCEM LA CUNOȘTINȚĂ CĂ  S-A PROCEDAT LA NOTIFICAREA TITULARILOR LOCURILOR DE VECI, PRIN ÎNȘTIINȚARE LIPITĂ PE MONUMENTUL FUNERAR.  
RUGĂM PE CEI NOTIFICAȚI ȘI NU NUMAI PE EI, SĂ SE PREZINTE LA OFICIUL PAROHIAL SPRE A-ŞI REZOLVA SITUAŢIA, PÂNĂ LA DATA DE 31.12.2018.          

CU TOATĂ ÎNGĂDUINŢA NOASTRĂ VOM FI NEVOIŢI SĂ PROCEDĂM ÎN CONSECINŢĂ LA APLICAREA REGULAMENTULUI SUS MENŢIONAT.   
    

PENTRU A EVITA NEÎNŢELEGERILE DIN TRECUT CARE AU DUS LA ÎNSTRĂINAREA UNOR LOCURI DE VECI, RUGĂM PE CONCESIONARII CARE AU LOCURI DE VECI ÎN CIMITIRUL PAROHIAL “ADORMIREA MAICII DOMNULUI” SIMERIA-BISCARIA, SĂ FACĂ TOT POSIBILUL SĂ INSCRIPŢIONEZE PE MONUMENTELE CE MARCHEAZĂ LOCURILE CE LI S-AU CONCESIONAT NUMELE ŞI PRENUMELE TITULARULUI, NUMĂRUL ACTULUI DE CONCESIUNE, FIGURA ŞI LOCUL ÎNSCRISE ÎN ACT.

ÎN CAZ CONTRAR NU NE ASUMĂM RĂSPUNDEREA PENTRU LOCURILE CARE SE VOR DOVEDI A FI “ALE NIMĂNUI” ŞI CARE, CA URMARE, VOR FI RECONCESIONATE.       
EXTRAS DIN REGULAMENTUL PRIVIND
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CIMITIRELOR PAROHIALE
APROBAT DE SFÂNTUL SINOD AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE ÎN 1977

În primul rând trebuie făcută precizarea că o concesiunea nu înseamnă proprietate. Chiar concesionat, locul de veci rămâne în continuare al proprietarului (în cazul de faţă, parohia). Consiliul parohial este organul statutar competent în ceea ce priveşte organizarea şi administrarea cimitirului (art. 4).
Persoanele cărora li s-au atribuit locuri de înmormântare prin concesiune sunt obligate să respecte următoarele prevederi:
*                     Persoanele cărora li s-au atribuit locuri de înmormântare sunt obligate să respecte alinierea şi planul de sistematizare a cimitirului, să amenajeze mormintele şi să achite taxele fixate de Consiliul parohial. Lăsarea în părăsire a locurilor de înmormântare atrage după sine anularea dreptului de concesionar (art. 12 şi 35). De asemenea, neachitarea taxelor anuale timp de şapte ani consecutiv, atrage după sine anularea concesiunii.
*                     Concesiunea încetează şi atunci când concesionarul a renunţat la confesiunea ortodoxă (art. 40).
*                     Actul de concesiune dă titularului doar dreptul de folosinţă asupra locului respectiv. De aceea, locul nu poate fi înstrăinat decât în condiţiile prezentului Regulament. Se interzice vânzarea locurilor concesionate. Este nulă orice convenţie privind transmiterea locurilor concesionate fără aprobarea parohiei (art. 13). Tarifele concesionării se stabilesc de către Consiliul parohial (art. 18).
*                    Dreptul de concesiune asupra locurilor atribuite în folosinţă veşnică se poate transmite prin donaţie sau succesiune legală sau testamentară. Donaţia locurilor de înmormântare se poate face, însă, numai între soţi sau către rude de până la al patrulea grad (art. 15). Ceilalţi dobânditori (care nu sunt dintre rude) vor achita parohiei tarifele unei noi concesionări a locurilor de înmormântare (art. 20). Locurile de înmormântare transmise prin donaţie sau succesiune sunt indivizibile (art. 15).
*                     În caz de deces al titularului locului, membri familiei sau moştenitorii sunt datori a se prezenta la parohie spre a li se face transmiterea (transcrierea) concesiunii pe numele lor, în baza certificatului de moştenitor obţinut de la notariat şi a taxei aferente de transcriere. În cazul în care succesorii nu sunt ortodocşi nu mai pot beneficia de dreptul succesoral al concesiunii (art. 40).
*                     Mormintele pot fi deschise numai după ce au trecut cel puţin 7 ani de la data ultimei înhumări (art. 26). Toate deshumările sau înhumările se vor efectua sub supravegherea unui delegat al parohiei (art. 27).
*                     Nu se va face nici un fel de lucrare (împrejmuire, aşezare de cruce, cavou sau criptă) fără prealabila aprobare a Consiliului parohial eliberată în acest scop, cu excepţia aşezării pe morminte a crucilor de lemn, pentru care este suficient doar a înştiinţa administraţia cimitirului (pe preotul responsabil) (art. 29). Consiliul parohial are dreptul de a demola pe cheltuiala celui în cauză orice lucrare funerară dacă aceasta a fost executată cu încălcarea dispoziţiilor Regulamentului (art. 33).
*                     În termen de treizeci de zile de la obţinerea actului de concesionar, titularul este obligat să marcheze locul respectiv conform indicaţiilor biroului parohial, indicaţii care apar înscrise şi în act. Tăbliţa respectivă trebuie să conţină numele şi prenumele concesionarului, nr. act concesiune, figura şi numărul locului, precum şi dimensiunile acestuia.
*                     O persoană nu poate deţine în cimitirul parohiei mai mult de o parcelă în care sunt situate 3 morminte.
*                     Este interzis ca pe aleile din cimitir să fie plantate cruci, postamente sau scaune.
Persoanele cărora li s-au atribuit locuri de înmormântare în cimitirul parohial sunt obligate să respecte întocmai prezentele instrucţiuni. În caz contrar, se vor aplica prevederile regulamentare care au drept consecinţă retragerea concesiunii.
ADMINISTRAŢIA


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Dorim ca acest blog să fie un spaţiu al discuţiilor civilizate, al comentariilor de bun simţ. Nerespectarea acestei minime rugăminţi va duce la ştergerea comentariilor, fără avertisment şi fără explicaţii. Vă mulţumim anticipat!