"Preotul e tot om, dintre oameni. Vă mai mângâie, vă mai mustră, însă voi nu trebuie să vă supărați.Primiți, deci, pe preoți!
Căutați-i nu numai când vă merge rău în casă! Dacă vreți să nu aveți păcate multe și să nu ziceți mult, cât mai des să vă spovediți."
(Pr. Ioanichie Bălan)
)

Postare prezentată

Corabia - Duminica a IX-a după Rusalii

luni, 29 aprilie 2013

Anunț - Taina Sfântului Maslu în parohia noastră


Doamne-n săptămâna asta

Doamne-n săptămâna asta grea a Patimilor Tale,
fă să-Ţi suferim alături când Tu sui a Crucii cale,
să simţim şi noi cum Crucea ne apasă şi ne doare,
să simţim cum arde biciul peste sânge şi sudoare.

Despre aprofundarea şi citirea Sfintei Scripturi. (XIV)


Crestinii primelor veacuri iubeau mult cercetarea Sfintelor Scripturi, pe cand noi, preotii duhovnici de astazi, suntem foarte multumiti daca reusim sa smulgem chiar si o promisiune comoda de la cei care se spovedesc, ca vor cugeta la patru-cinci versete pe zi. Este o rusine pentru noi crestinii ortodocsi sa nu cercetam Sfanta Scriptura, in timp ce ereticii o stiu pe dinafara. Asa vom castiga mantuirea si vom birui pe diavol? Astfel ne vom razboi cu patimile, noi cei adormiti?

Pomenirea Sfinţilor nouă mucenici care au pătimit în Cizic


Clik pe Sfânta Icoană

sâmbătă, 27 aprilie 2013

Să-l întâmpinăm și noi pe Hristos”Mulțime multă auzind că vine Iisus  a ieșit în întâmpinarea Lui”.   ( Ioan 12:12-19 )

Trei ani și mai bine, Domnul Iisus a vestit Evanghelia Împărăției și a săvârșit multe minuni, culminând cu învierea lui Lazăr. Acum se îndreaptă pentru ultima oară spre Ierusalim întâmpinat cu mult entuziasm de mulțime mare de oameni, care aștern în calea Lui hainele lor și ramuri verzi, salutând cu bucurie și strigând: ”Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului! Osana întru cei de Sus” (Mt. 21,9).
Ce i-a îndemnat să facă acest lucru?

Pomenirea Sfântului Mucenic Simeon, Episcopul Ierusalimului, ruda Domnului, unul din cei şaptezeci de apostoli


Clik pe Sfânta Icoană

luni, 22 aprilie 2013

SFINTII INCHISORILOR (integral)


Documentar in emisiunea "In premiera" (Antena 3) de Yevgeniya Kironaki si Denisa Morariu - 3 si 10 martie 2013 despre martirii romani ai regimului comunism si nerecunoasterea sfinteniei lor

Participa:
Parintele Iustin Parvu, Parintele Mina Dobzeu, Parintele Nicolae Bordasiu, Nicolae Purcarea, Aspazia Otel Petrescu, Marcel Tarcea (fiul pr. martir Gheorghe Tarcea), Mihai Spirache (nepotul pr.martir Ilie Lacatusu), Parintele Augustin Varvaruc (Aiud), Parintele Amfilohie Branza (Diaconesti), Parintele Grigorie Benea (Man. Nicula), Maica Mina Mamaliga (Man. Diaconesti), Maica Pangratia Muresan (Mănăstirea Viforâta), George Enache (istoric CNSAS), Marius Oprea si Clara Mares (IICCMER).

Despre aprofundarea şi citirea Sfintei Scripturi. (XIII)


Există o cercetare a Scripturilor care nu-i bună de nimic - iscodire stearpă a minţii. Cum să o recunoaş­tem?

Iată cum: dacă vezi că toate gândurile care se nasc în tine sunt ca nişte băşici de săpun, frumoase la vedere, însă lipsite de conţinut, şi se sparg la cea mai uşoară atingere a văzduhului judecăţii sănătoa­se, să ştii că ele sunt produs al curiozităţii deşarte.

Iar dacă afli că aceste gânduri se aşază pe inimă, şi se vâră cu sila în ea, şi o apasă, frângând-o, sau o lăr­gesc, veselind-o cu nădejdi nepământeşti, ele nu sunt produs al curiozităţii deşarte, ci adevăr cunoscut prin experienţă. Pentru unii, cercetarea Scripturilor poa­te fi o mare ispită. Vă veţi mira, dar aşa şi este. Avva Serid l-a bătut o dată pe Dositei pentru că, fără să fie nevoie, începuse să iscodească ce înseamnă asta, ce înseamnă cealaltă, de ce e scris aşa şi nu altfel.

Cuviosul Teodor Sicheotul, Episcopul Anastasiopolei


Clik pe Sfânta Icoană

joi, 18 aprilie 2013

Când şi cum să ne împărtăşim


Cu frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste, apropi­aţi‑vă![1]
Ce îndemn călduros! Ce in­vitaţie insistentă! Păcat însă că noi, creştinii, următori ai lui Hristos şi oamenii aşa‑zişi „de bi­serică” (în comparaţie cu majori­tatea secularizată a celor care doar se numesc creştini), rămâ­nem surzi acestei invitaţii de a ne împărtăşi din „masa Stăpâ­nului”, din „darul nemuririi” şi din „antidotul morţii”. La fie­care Liturghie, Hristos, prin gura preotului, Se oferă zicând: „Luaţi, mâncaţi, acesta este Trupul Meu…” şi: „Beţi dintru acesta toţi, acesta este Sângele Meu…” şi, văzând ce se întâm­plă, mă întreb care mai este ros­tul acestor cuvinte din moment ce la majoritatea Liturghiilor de peste an nimeni nu „ia” şi ni­meni nu „bea”?! Pentru ce mai să­vârşim atunci Liturghia în fi­ecare duminică sau chiar în fie­care zi?! Şi acum o ultimă între­bare: ceea ce facem este normal sau greşit? Dacă este normal, atunci care este scopul principal al Sfintei Liturghii, iar dacă este greşit, care este soluţia şi ce în­vaţă Sfânta Scriptură şi Sfinţii Părinţi în legătură cu aceasta? Aflaţi mai multe »

Cuvioasa Atanasia Egumena


Clik pe Sfânta Icoană

marți, 16 aprilie 2013

Darul străvederii: Anafura pentru Kerasia


Un bătrân călugăr de la Kerasia, din Sfântul Munte Athos, l-a trimis odată pe ucenicul său, părintele Simeon, la Sfânta Mănăstire Grigoriou, ca să ceară puţină anafură pentru Sfânta Liturghie.
Bătrânul, încredinţându-i această misiune, dorea numai să dobândească puţină anafură. Însă Dumnezeu astfel orândui lucrurile, încât ucenicul avu parte şi de o „surpriză” binecuvântată. Astfel, Dumnezeu voia sa îi deschidă o fereastră spre lumea darurilor celor dumnezeieşti. De asemenea voia să-l înveţe că jertfele vieţii monahale primesc cununa darurilor dumnezeieşti. Urcând, aşadar, părintele Simeon spre sfânta mănăstire, se gândea cum să facă, să-şi îndeplinească misiunea.

Pătimirea Sfintelor Muceniţe şi surori Agapia, Hionia şi Irina


Clik pe Sfânta Icoană

luni, 15 aprilie 2013

Despre aprofundarea şi citirea Sfintei Scripturi. (XII)


Sf. Ioan Hrisostom: Cum citim și interpretăm Sfânta Scriptură?

În interpretarea Sfintei Scripturi chiar şi un cuvânt sau o silabă sunt importante, deoarece cuvintele Scripturii sunt cuvintele Sfântului Duh.

Sfinţii Părinţi, ca tâlcuitori autorizaţi şi insuflaţi ai Sfintei Scripturi, nu au scris doar lucrări de teologie dogmatică, pline de exprimări filosofice creştine, ci au fost mandataţi a transmite prin pedagogia bisericească învăţătura Mântuitorului Hristos, aşa cum a fost transmisă ea prin Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie.

Sf. Ioan Gură de Aur a înfăţişat în dese rânduri binefacerile pe care le poate aduce omului în viaţă studiul atent şi perseverent al Sfintei Scripturi. Mai întâi de toate, creştinul care citeşte cu credinţă, smerenie şi evlavie Sfânta Scriptură stă de vorbă cu Însuşi Dumnezeu. În legătură cu aceasta, Sf. Ioan Gură de Aur învaţă că „este imposibil ca cel care stă de vorbă cu Dumnezeu şi Îl ascultă, să nu dobândească vreun folos” (Omilia LIII, 3, la Ioan). Sfânta Scriptură este plină de dumnezeiască lumină şi putere întăritoare de suflete, care luminează sufletele pe cărările cele bune ale vieţii. Căci Sfânta Scriptură „ne luminează credinţa, ne deşteaptă conştiinţa şi ne curăţă cugetul pentru împlinirea virtuţilor” (Omilia LIII, 3, la Ioan). 

Pomenirea Sfinţilor Apostoli Aristarh, Pud şi Trofim, din cei şaptezeci


Clik pe Sfânta Icoană

vineri, 12 aprilie 2013

Despre spovedanie - Părintele Arsenie Boca

La spovedanie nu trebuie să spui păcatele de care te-ai căit mai înainte, de care ai fost dez­legat şi pe care nu le-ai mai repetat. Altfel ar însemna că nu ai încredere în puterea Tainei săvârşite prin Spovedanie.
Nu trebuie să-ţi aminteşti de persoanele cu care ai fost în clipa săvârşirii păcatului, ci, să te osândeşti numai pe tine.
Sfinţii Părinţi îi opresc pe credincioşi să-şi spună păcatele în toate amănuntele, ci să le recu­noască în general, pentru ca nu cumva luându-le pe toate în parte, să dea prilej de sminteală su­fletului său, cât şi duhovnicului.
Tu ai venit să te pocăieşti şi totuşi nu te că­ieşti de păcate fiindcă nu ştii să te pocăieşti cum trebuie, adică nu-ţi aduci aminte de pocăinţă decât în chip rece şi indiferent.
Tu ai înşirat toate mărunţişurile, iar ceea ce este mai important ai scăpat din vedere. Nu ţi-ai mărturisit cele mai grele păcate; nu ai recunoscut şi nu ai notat că tu nu-L iubeşti pe Dumnezeu, urăşti pe aproapele, nu crezi în cele ce spune Cuvântul lui Dumnezeu şi eşti plin de mândrie şi de slavă deşartă. în cele patru păcate intră toată prăpastia de răutăţi şi toată corupţia noastră sufletească. În esenţă ele sunt rădăcinile principale din care răsar toate vlăstarele căderii noastre în păcat.
Acum să vă spun şi despre spovedania care duce la smerenia omului lăuntric: Aflaţi mai multe »

Sfantul Sava de la Buzau, tanarul care a sfintit apele Buzaului


Clik pe Sfânta Icoană

luni, 8 aprilie 2013

Despre aprofundarea şi citirea Sfintei Scripturi. (XI)

Sfântul Ioan Gură de Aur ne îndeamnă să stăruim în citirea Sfintei Scripturi

Sfântul Ioan Gură de Aur şi-a împlinit datoria de a-i îndemna şi a-i sfătui pe credincioşi să cerceteze cuvintele lui Dumnezeu, potrivit poruncii Domnului Iisus Hristos, Care a zis: „Cercetaţi Scripturile, că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică. Şi acelea sunt care mărturisesc despre Mine“ (Ioan 5, 39). Această dorinţă-îndemn divin avea să fie transpusă în faptă şi de creştinii din vremea Sfântului Apostol Pavel: „Ei au primit cuvântul cu toată osârdia, în toate zilele, cercetând Scripturile, dacă ele sunt aşa“ (Fapte 17, 11). Fireşte că Sfântul Ioan îi îndemna şi el pe credincioşi la lectură, pentru ca această tradiţie apostolică să nu se stingă.

Pomenirea Sfinţilor Apostoli Irodion, Agav, Ruf, Asincrit, Falegont şi Ermie, din numărul celor şaptezeci


Clik pe carte

sâmbătă, 6 aprilie 2013

Anunț - Sfinţire de troiţă în Parohia ortodoxă Simeria - Biscaria


Enoriașii parohiei simeriene cu hramul ”Adormirea Maicii Domnului”, din Biscaria, vor avea parte în Duminica Sfintei Cruci, a III - a din Postul Mare, de o frumoasă bucurie duhovnicească.
După Sfânta Liturghie, preoții slujitori, vor sfinţii o Sfântă Cruce – monument, ridicată în curtea Bisericii, spre pomenirea veşnică a celor ce au fost şi-au însemnat cu rost o Cronică în versuri şi un locaş spre slava Domnului Atotstăpânitor, în faţa căreia să ne-nchinăm şi aminte noi să luăm cum preotul Nistor Socaciu în ani de grele încercări ( 1857 – 1860) Biserica Biscaria din nou a înălţat, în care zeci de generaţii s-au rugat şi uneori o au şi înfrumuseţat. 

Mulțumim pe această cale domnului Remus Bertoi, care pe cheltuiala sa a făcut să avem parte de acesată bucurie și  care pe domnii Condor Vasile Dorel şi Cornel Stan i-a convins de l-au mai ajutat şi chiar sponsorizat făcând ca jertfa lor să se materializeze şi astfel Sfântă şi sublimă Cruce din travertin să se  înalțe biruitor mărturie pentru noi cei de astăzi dar mai ales pentru generațiile viitoare.                                                               

La acest eveniment deosebit din viaţa comunităţii ţinem să participe cât mai mulţi dintre fiii parohiei.
Pentru toate acestea lui Dumnezeu îi mulţumim şi Îl slăvim neîncetat.

Vă așteptăm pe toți cu drag și bucurie la Sfânta Liturghie!

Viaţa Sfântului Eutihie, Patriarhul Constantinopolului


Clik pe Sfânta Icoană

vineri, 5 aprilie 2013

În memoriam: Părintele Crăciun Opre


Cu un singur clik pe fotografie îl puteți reauzi 
pe Părintele Crăciun
înregistrare de la ultima conferință 
de la Cluj Napoca
sursa: http://bisericastud.blogspot.ro 
Parastasul la împlinirea unui an de la trecerea la Domnul a Preotului Crăciun Opre - Părintele nostru - va avea loc Sâmbătă 06 aprilie 2013.

Slujba de pomenire se va oficia dupa Sfânta Liturghie care va începe la ora 10 la Biserica Ortodoxă din loc.Cinciş, jud.Hunedoara - unde se află şi mormântul Părintelui.

Diavolul şi azi tot aşa îi ispiteşte pe oameni


Este cunoscută istoria căderii lui Adam şi ale Evei, când i-a înşelat şarpele-diavol să guste din pomul cel oprit. Până şi copiii cei mici de şcoală cunosc această istorie. Vă rog să o citiţi cu luare-amin­te şi în Biblie, la cartea Facerii, capitolul 3. Însă puţini sunt acei care cunosc înţelesul adânc ce este în istoria acestei căderi. Căci înţelesul acestei căderi nu e numai acela că Adam şi Eva au păcătuit şi Domnul Hristos a venit în lume să şteargă acest păcat strămoşesc.

Sinaxar 5 Aprilie


Clik pe carte

joi, 4 aprilie 2013

Ce este credinţa?

Sfântul Apostol Pavel, în epistola către Evrei, capitolul 11 spune: „..credinţa este adeverirea celor nădăjduite şi dovedirea celor nevăzute” Acestea sunt cuvintele ce exprimă de fapt misterul. Dumnezeu ne-a făgăduit ceva. Noi cunoaştem cuvântul lui Dumnezeu şi făgăduinţa Lui o adeverim sau o primim, o acceptăm prin credinţă. Adeverirea celor nădăjduite înseamnă că se adevereşte prin credinţă ceea ce nădăjduim. Apoi este dovedirea celor nevăzute. Dumnezeu ne-a rânduit nişte simţuri prin care intrăm în legătură cu realitatea pe care Dumnezeu a creat-o pentru noi şi ne dăm seama ce valoare au simţurile pentru noi. De exemplu, cu ajutorul văzului luăm contact cu întreaga frumuseţe a creaţiei, cu armonia ce există în lume.

Cuv. Iosif, scriitorul de cantari; Cuv. Gheorghe de la Maleon; Sf. Isidor, episcop de Sevilla


Clik pe Sfânta Icoană

miercuri, 3 aprilie 2013

Filmul de miercuri seara - Catelusul

Despre închinarea Crucii - Cuvânt în a treia săptămână din Postul Mare


In Deuteronom, a cincea carte a marelui prooroc Moise, este scris: Blestemat este inaintea Domnului tot cel spanzurat pe lemn (Deut. 21, 23). Arhiereii, carturarii si fariseii, care L-au rastignit pe Domnul Iisus Hristos ca pe un facator de rele, stricator al legii lui Moise, au hotarat sa-L dea mortii celei mai rusinoase, ca sa infiereze pe veci numele Lui cu blestemul rastignirii.

O, pizma si rautate omeneasca! Au cutezat sa il numeasca raufacator, calcator al legii, pe Cel Care invia mortii, Care l-a inviat chiar si pe Lazar cel mort de patru zile, Care deschidea ochii orbilor, facea minuni nenumarate, poruncea valurilor marii si vanturilor! Insa Domnul Iisus Hristos spunea despre Sine ca n-a venit sa strice legea, ci s-o implineasca. Si atunci, pe cine sa credem? Pe cei a caror limba, aprinsa de flacara iadului, repeta asemenea cuvinte ingrozitoare, sau pe Domnul Iisus Hristos? Noi credem si marturisim ca pe Cruce a atarnat nu un raufacator, ci Jertfa Cea mai mare si Cea mai sfanta adusa lui Dumnezeu pentru pacatele intregii lumi. Noi stim ca Domnul S-a lasat de bunavoie batjocorit si chinuit.

Cuviosul Nichita Mărturisitorul, egumenul mănăstirii Midichia

Clik pe Sfânta Icoană

marți, 2 aprilie 2013

Despre aprofundarea şi citirea Sfintei Scripturi (X)


Există o cercetare a Scripturilor care nu-i bună de nimic - iscodire stearpă a minţii. Cum să o recunoaş­tem?

Iată cum: dacă vezi că toate gândurile care se nasc în tine sunt ca nişte băşici de săpun, frumoase la vedere, însă lipsite de conţinut, şi se sparg la cea mai uşoară atingere a văzduhului judecăţii sănătoa­se, să ştii că ele sunt produs al curiozităţii deşarte.

Iar dacă afli că aceste gânduri se aşază pe inimă, şi se vâră cu sila în ea, şi o apasă, frângând-o, sau o lăr­gesc, veselind-o cu nădejdi nepământeşti, ele nu sunt produs al curiozităţii deşarte, ci adevăr cunoscut prin experienţă. Pentru unii, cercetarea Scripturilor poa­te fi o mare ispită. Vă veţi mira, dar aşa şi este. Avva Serid l-a bătut o dată pe Dositei pentru că, fără să fie nevoie, începuse să iscodească ce înseamnă asta, ce înseamnă cealaltă, de ce e scris aşa şi nu altfel.

Sf. Cuv. Tit, făcătorul de minuni; Sf. Mc. Amfian și Edesie

Clik pe Sfânta Icoană

luni, 1 aprilie 2013

Anunț - conferinţa cu tema "Rănile familiei moderne" susţinută de Părintele Nicolae Tănase

În cadrul Întâlnirilor Duhovniceşti organizate de Asociaţia LOGOS DEVA - marţi 02 aprilie 2013 la ora 18.00, în Sala mică a Casei de Cultură din Deva va avea loc conferinţa cu tema "Rănile familiei moderne" susţinută de Părintele Nicolae Tănase –"Asociaţia Pro Vita pentru născuţi şi nenăscuţi" - de la Valea Plopului şi Valea Screzii, Jud. Prahova.

Parintele Arsenie Boca - Primii pasi pe Cararea Imparatiei


Documentar radiofonic
Scenariu radiofonic de Ion-Costin Manoliu.
Cu participarea preotului Nicolae Streza.
Regia artistică: Nicolae Mărgineanu.
În distribuţie: Mihai Bica, Dan Săndulescu, Alexandru Suciu, Alin Panc, Alexandru Nedelcu, Ioana Iacob, Magda Duţu.
Corul: Stelică Muscalu, Patricia Prundea, Alina Buzdugan, Nicolae Grof.
Regia de studio: Milica Creiniceanu.
Regia muzicală: Stelică Muscalu.
Regia tehnică: ing. Luiza Mateescu.
Redactor şi producător: Magda Duţu

O carte online pe săptămână - Arhimandrit Arsenie Papacioc,“Scrisori catre fiii mei duhovnicesti“


Click pe fotografie pentru a descărca documentul: “Scrisori catre fiii mei duhovnicesti“