"Preotul e tot om, dintre oameni. Vă mai mângâie, vă mai mustră, însă voi nu trebuie să vă supărați.Primiți, deci, pe preoți!
Căutați-i nu numai când vă merge rău în casă! Dacă vreți să nu aveți păcate multe și să nu ziceți mult, cât mai des să vă spovediți."
(Pr. Ioanichie Bălan)
)

Postare prezentată

Corabia - Duminica a IX-a după Rusalii

sâmbătă, 29 iunie 2013

Predica la Sfintii Apostoli Petru si Pavel

“Prăznuind acum în cinstea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, trebuie sa primim de la ei şi povaţuirea cuvenita zilei, ca sa nu praznuim in deşert, ci prin prăznuire să învăţăm cum să trăim creştineşte, iubind. La Sfinţii Apostoli totul este dătător de învăţătură: pilda vieţii lor, ostenelile în propovăduirea Evangheliei şi mai ales scrierile lor de Dumnezeu insuflate, cu care şi suntem îmbiaţi în fiecare an prin cele ce se citesc în biserică. Cine doreşte, poate să tragă învăţătură şi din acest izvor îmbelşugat, dar adînc; eu însă vreau acum să-mi opresc luarea-aminte, împreună cu voi, la ceea ce e mai simplu şi mai apropiat nouă, şi anume la numele Sfinţilor Apostoli verhovnici, şi să scot din ele, pentru mine însumi şi pentru voi, o lecţie pe ziua de astăzi. Vă rog să ascultaţi.

Simone

Simone, spune-Mi tu dacă Mă iubeşti,
Oile, oile să le păstoreşti.
Tu veghează-ntruna şi păzeşte-Mi turma
Să nu piară niciuna din oi.
Că lupul pândeşte şi le urmăreşte
Să doboare pe multe din oi.

Simone, spune-Mi tu dacă Mă iubeşti,
Oile, oile să le păstoreşti.
Vezi pe cea bolnavă, du-te la ea-n grabă,
Ajutor cu dragoste să-i dai.
Vezi-o-n suferinţă, arată-i credinţă
Şi s-o vindeci lângă ea să stai.

Sf. Ap. Petru şi Pavel


Clik pe Sfânta Icoană

miercuri, 26 iunie 2013

Filmul pentru miercuri seara, Fireproof


pentru a viziona, clik pe imagine

România în doliu - Acatist către Dumnezeu Tatăl pentru cei adormiţi

CONDACELE şi ICOASELE:

Condacul 1

Cela ce cu iconomia Ta cea nepătrunsă ai pregătit pacea spre binele cel veşnic, hotărând tuturor vremea şi felul sfârşitului, iartă, Doamne păcatele celor din veac adormiţi, primeşte-i în locaşul luminii şi bucuriei şi le deschide braţele părinteşti.
Auzi-ne, Milostive, pe noi, cei ce le facem pomenirea şi strigăm: Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită, odihneşte sufletele adormiţilor robilor Tăi!
Icosul 1
Pe Adam cel căzut şi pe tot neamul izbăvindu-l de pierzarea cea veşnica, ai trimis în lume, Doamne, pe Fiul Tău, răsarindu-ne viaţa veşnica prin Crucea şi Învierea Lui, spre mila Ta nădajduim, asteptăm Împărăţia cea nestricăcioasă, a slavei, cerem împărtăşirea la Domnul celor adormiţi şi ne rugam:
Tatăl nostru, fă ca să uite ei toate scârbele şi întristările pământeşti,
Tatăl nostru, veseleşte sufletele celor chinuiţi în valurile vieţii,
Tatăl nostru, mângâie pe ei la sânul Tău, precum îşi mângâie mama copiii,
Tatăl nostru, graieşte lor: "Păcatele vi s-au iertat!"
Tatăl nostru, primeşte-i în limanul cel fericit şi liniştit,
Tatăl nostru, deschide-le cămările îngerile şi sfinţilor,
Tatăl nostru, pe părinţii şi fraţii noştri cei adormiţi învredniceşte-i veşnicelor Tale bunătăţi,
Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită, odihneşte sufletele adormiţilor robilor Tăi!
  ( citeşte mai departe aici)

Viaţa Cuviosului David din Tesalonic


Clik pe Sfânta Icoană

marți, 25 iunie 2013

Despre aprofundarea şi citirea Sfintei Scripturi. (XX) - Despre sensurile Sfintei Scripturi

Τradiţia patristică dă mărturie despre existenţa a două mari tipuri de sens scripturar. Unul material, numit şi istoric, literal, gramatical sau, în graiul Sfântului Efrem Sirul, „exterior”, legat de ceea ce putem numi „trupul” Scripturii. Pentru stabilirea acestui sens sunt necesare cunoştinţe de istorie şi arheologie biblică, este necesară cunoaşterea cel puţin a unor rudimente ale limbii greceşti etc. Acest sens este considerat însă de Părinţi ca o bază pentru al doilea mare tip de sens pe care îl poate avea un text scripturar: sensul spiritual sau duhovnicesc. Acest din urmă sens constituie practic oceanul nesfârşit al Scripturii în care putem înainta necurmat.

Sf. M. Mc. Fevronia


Clik pe Sfânta Icoană

luni, 24 iunie 2013

Învăţătura Ortodoxă despre Sfânta Treime în întrebări şi răspunsuri

1. Pentru ce numim, în articolul 1 din Simbolul Credinţei, pe Dumnezeu, "Tatăl"?

Dumnezeu este unul după fiinţa Lui. Descoperirea dumnezeiasca ne învaţă însă că acest Dumnezeu, unul după fiinţa, este în trei persoane: Tatăl, Fiul şi Sf. Duh. Aceste trei persoane sau ipostasuri dumnezeieşti alcătuiesc Sf. Treime, taina de nepătruns de mintea omenească şi împărtăşită nouă prin Descoperirea dumnezeiasca. Cuvântul "Tatăl" din Simbolul Credinţei ne arătă prima persoană a Sf. Treimi. El arată însă şi legătura fiască pe care noi, credincioşii, o avem cu El, căci El este "Tatăl nostru", aşa cum spunem la începutul Rugăciunii Domneşti.

2. Se vorbeşte în Sf. Scriptură despre aceste trei persoane sau ipostasuri ale singurului Dumnezeu?

Paraclisul Sfintei Treimi

Mănăstirea Slatina – Nera


Hram: „Cuvioasa Paraschiva” (14 octombrie)
Adresa: Com. Sasca Montană, jud. Caraş-Severin

Numărul de vieţuitori: 55 (viaţă de obşte)

Acces rutier: D.N. 57 pe Ruta Oraviţa – Instersecţia de la Ciuchici – Macovişte – Sasca Montană, apoi pe drum forestier 2 km

Acces feroviar: Oraviţa

Posibilităţi de cazare: 8 persoane
Stareţă: Monahia Dositea Constantin

Telefon: 0723.865.296Sfântul Niceta de Remesiana (în Dacia)


Clik pe Sfânta Icoană

sâmbătă, 22 iunie 2013

Duhul Sfânt tainic prezent în Vechiul Testament şi descoperit în EvangheliiCunoaşterea lui Dumnezeu nu este rezultatul efortului uman, ci rod al descoperirii divinităţii Care Se revelează pe Sine omului. Mărturia cea mai importantă a acestei descoperiri este Sfânta Scriptură. Potrivit pedagogiei divine, Dumnezeu Se descoperă treptat în Scripturi, mai întâi în Vechiul Testament ca Unicul Dumnezeu, iar mai apoi, în Noul Testament, ca Dumnezeu Unul în fiinţă, dar întreit în Persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Despre Persoana dumnezeiască a Duhului, numeroasele texte şi aluzii vechi-testamentare sunt înţelese abia în lumina Noului Testament. Dar în Noul Testament nu aflăm numai o învăţătură raţională despre Duhul Sfânt, ci şi invitaţia şi calea de a ne uni cu El. Aflaţi mai multe »

Acatistul Sfantului Duh

Sfantul Grigorie Dascalul


Clik pe Sfânta Icoană

luni, 17 iunie 2013

Părintele Justin Pârvu va fi înmormântat joi (Jurnal Trinitas TV)

Despre aprofundarea şi citirea Sfintei Scripturi. (XIX) - Sfântul Ioan Gură de Aur, despre folosul citirii Sfintei Scripturi

Este foarte important ca printre preocupările creştinilor de zi cu zi să se numere şi aceea de a citi din Scriptură.

 Sfânta Scriptură a influenţat profund lumea, fiind o neîntrecută carte de pietate, de îndrumare sufletească, de îndemn spre iubire de oameni şi de Dumnezeu, spre agonisirea păcii interioare şi a arvunei bucuriei veşnice.

Nici o vreme nu este piedică pentru citirea Scripturii sfinte

Sfântul Ioan le preciza tuturor că„nici o vreme nu este piedică pentru citirea dumnezeieştilor Scripturi; acest lucru poate fi săvârşit nu numai acasă, ci şi când mergem în piaţă, şi când călătorim, şi când ne aflăm în compania multora” (Omilii la Facere, XXXV, II). Deci, orice timp este potrivit pentru citirea dumnezeieştilor Scripturi: „că se poate citi Scriptura nu numai acasă, ci şi când mergem în piaţă şi când suntem în călătorie şi când suntem în adunare de lume şi când suntem prinşi de treburi, pentru ca, făcând tot ce depinde de noi, să dobândim iute şi îndrumător … Aşadar, vă rog, să nu neglijăm citirea dumnezeieştilor Scripturi, ci să le citim des, fie de cunoaştem înţelesul Scripturilor, fie de nu-l cunoaştem. Citirea continuă ne ajută să ţinem bine minte ce citim; adeseori ceea ce nu putem înţelege ce citim astăzi, vom putea dintr-o dată înţelege mâine, dacă revenim şi citim, pentru că bunul Dumnezeu ne luminează pe nevăzute mintea” (Omilii la Facere, XXXV, II). Aflaţi mai multe »

Sfintii Mucenici Manuil, Savel si Ismail


Clik pe Sfânta Icoană

duminică, 16 iunie 2013

Părintele Arhimandrit Justin Pârvu a trecut la Domnul


În seara aceasta la ora 22:40, ora României, după o suferinţă de mai multe săptămîni şi după un chin care s-a acutizat în ultimele ore, Părintele Justin Pârvu a încetat din viaţa aceasta trecătoare şi s-a mutat la cereştile cete, la Sfinţii Mucenici şi Mărturisitori pe care atît i-a iubit şi după care atît a jinduit. Părintele Justin Pârvu s-a născut în satul Petru Vodă la 10 Februarie 1919, s-a închinoviat la Mănăstirea Durău în anul 1936, a participat ca preot militar pe frontul de răsărit în al doilea război mondial, apoi a fost întemniţat politic între anii 1948-1964, iar între anii 1966-1975 a fost reprimit în monahism ca vieţuitor al Mănăstirii Secu (jud. Neamţ), iar între 1975-1991 ca vieţuitor al Mănăstirii Bistriţa (jud. Neamţ). În toamna anului 1991 a pus piatra de temelie a Mănăstirii Petru Vodă (de călugări), iar din anul 1999 a început construirea Mănăstirii Paltin (de maici). De la sfîrşitul lunii Martie a.c. cancerul de stomac pe care îl purta în taină de cîţiva ani de zile a dezvoltat în metastază, care a adus cu sine complicaţiile medicale în urma cărora, după o suferinţă mucenicească pe deplin asumată şi conştientă, s-a mutat din lumea aceasta la o alta mai bună. Să avem parte de rugăciunile sale!

Cuvant ortodox anul i, nr 38, 10 16 iunie 2013

Sfantul Tihon

Clik pe Sfânta Icoană

miercuri, 12 iunie 2013

Filmul pentru miercuri seara - Pacatoasa Teodora Filmul poate fi vizionat AICI 

Păcătoasa Teodora este un documetar românesc despre călugăriţele din mănăstirile ortodoxe din România. Documentarul prezintă o tânără măicuţă şi nunta ei cu Dumnezeu…

Sfantul Cuvios Onufrie cel Mare


Clik pe Sfânta Icoană

luni, 10 iunie 2013

Despre aprofundarea şi citirea Sfintei Scripturi. (XVIII) - Unde se află cuprinsă Sf. Tradiţie?

Desigur, că forma de transmitere a Revelaţiei dumnezeieşti supranaturale, Sfânta Tradiţie, sau Tradiţia apostolică, are drept conţinut întreaga învăţătură a Apostolilor, primită de ei prin viu grai de la Hristos însuşi în timpul celor trei ani şi jumatate de activitate publică a Lui. În cuprinsul Tradiţiei apostolice intră şi o serie de structuri harice ale Bisericii întemeiate de Hristos şi care vin de la Hristos prin Sfinţii Săi Apostoli: Sfintele Taine, toate ierurgiile şi ierarhia bisericească sacramentală cu cele trei trepte harice care ţin de constituţia teandrică a Bisericii, precum şi anumite orânduieli privind viaţa Bisericii şi viaţa membrilor ei.

Sfantul Mucenic Timotei, episcopul Prusei


Clik pe Sfânta Icoană

duminică, 9 iunie 2013

Cuvant ortodox - Anul I, Nr. 37, 03 -09 iunie 2013

Duminica orbului din naştere

1. Credinţa orbului din naştere. Bunătatea lui Dumnezeu faţă de toţi oamenii fără excepţie.
2. Nevoia credinţei peste tot. Este o pace rea şi un război care este bun.
3. Să fugim de cei răi, să ne lipim de oamenii buni. Să tăiem membrele stricate, să ne separăm de prietenii periculoşi. Depărtîndu-ne adesea de ei îi cîştigăm, sunt făcuţi să intre în sine. Însoţirea cu cei răi este mai periculoasă decât o ciumă. Copiii răi sunt nişte dezmoşteniţi, trebuie să fugim de prietenii care sunt stricaţi. Nu se cercetează viaţa noastră dar suntem judecaţi după cei cu care avem de a face. Însoţirea cu cei răi, periculoasă pentru sine, sminteşte cu privire la alţii.

Sfantul Chiril al Alexandriei


Clik pe Sfânta Icoană

joi, 6 iunie 2013

Rugăciune umilincioasă către Sfânta Treime

Dumnezeule Cel întru unimea firii cu trei Lumini, Cel ce dintru nefiinţă întru fiinţare toate le-ai adus, şi cu bună rânduială şi cu măsură pe acestea le-ai împodobit, şi cu lumina soarelui le-ai strălucit, şi ne-ai zidit pe noi după chipul Tău şi după asemănare; Însuţi, Prea-bunule Dumnezeule, străluceşte ochii noştri! Auzurile curăţeşte-le, celelalte simţiri întăreşte-le. Risipeşte toată ceaţa neînvăţăturii. Luminează mintea noastră cu binevoirile Tale. Povăţuieşte-ne pre noi cu razele Dumnezeieştii Tale insuflări spre desluşirea adevărului şi a minciunii, spre primirea celor bune, spre fugirea de cele rele, spre depărtarea de cele vătămătoare, spre alegerea celor folositoare. Că fără de Dumnezeiasca Ta luminare, cu adevărat orbi fiind, nu putem să desluşim nici întru socoteli adevărul, nici întru fapte binele, nici întru bunătăţi folosul; ci cu prefacerile lucrurilor amăgindu-ne, cu milioane de greşale greşim.

Sfantul Ilarion cel Nou


Clik pe Sfânta Icoană

miercuri, 5 iunie 2013

Filă de acatist

Bucură-te, leagăn alb de iasomie,
Către care-n roiuri fluturii coboară,
Bucură-te, raza stelei din vecie,
Şipot care curge lin cu apă vie,
Bucură-te, Maică pururea Fecioară,
Dulcea mea Marie.

Bucură-te, floare fără de prihană,
Albă ca argintul nopţilor de vară,
Spicul cel de aur veşnic plin cu hrană,
Mirul care vindeci orice fel de rană,
Bucură-te, Maică pururea Fecioară,
Ploaia cea de mană.

Sfantul Mucenic Dorotei, episcopul Tirului


Clik pe Sfânta Icoană