"Preotul e tot om, dintre oameni. Vă mai mângâie, vă mai mustră, însă voi nu trebuie să vă supărați.Primiți, deci, pe preoți!
Căutați-i nu numai când vă merge rău în casă! Dacă vreți să nu aveți păcate multe și să nu ziceți mult, cât mai des să vă spovediți."
(Pr. Ioanichie Bălan)
)

Postare prezentată

Corabia - Duminica a IX-a după Rusalii

luni, 30 septembrie 2013

Despre aprofundarea şi citirea Sfintei Scripturi. (34) - Introducere la Cartea Profetului Iezechiel

În anul 587 î. H., Nabucodonosor cucereşte Ierusalimul, dărâmă templul, după ce-l jefuieşte, şi deportează populaţia. Regele Ioiachim este prins şi pus în lanţuri, dar, după toate probabilităţile, înainte de a porni la drum este ucis de câţiva adversari politici.

În lungul convoi al surghiuniţilor se află şi Iezechiel. Contemporan cu profetul Ieremia, dar mult mai tânăr decât el, nici pe departe n'ar bănui că ar putea să aibă o chemare asemănătoare şi să devină astfel un rob special al lui Dumnezeu.

Ajuns la capătul drumului, se instalează în colonia iudaică de pe ţărmul râului Chebar, nu prea departe de Babilon, şi trece prin fazele acomodării la noul său fel de viaţă. Exilaţii cunosc în el un preot desăvârşit, care ştie totul despre legea lui Moise şi aplicarea ei în viaţa cultică. Împreună cu conaţionalii săi trăieşte nu numai drama exilului, ci şi conştiinţa sfâşietoare că Nabucodonosor n'ar fi izbutit să dărâme templul dacă Dumnezeu nu Şi-ar fi părăsit dinainte locaşul, scârbit până la dezgust şi mânie de pornirile idolatre ale poporului ales.

Viaţa şi pătimirea Sfîntului Sfinţit Mucenic Grigorie, Episcopul Armeniei celei mari, şi a 37 de fecioare împreună cu dînsul († 335)


Clik pe Sfânta Icoană

luni, 23 septembrie 2013

Despre aprofundarea şi citirea Sfintei Scripturi. (33) - Introducere la Plângerile lui Ieremia

Printre bijuteriile poetice ale Vechiului Testament se numără şi Plângerile lui Ieremia, carte numită astfel datorită versiunilor greacă (Septuaginta) şi latină (Vulgata); altfel, în ebraică ea se numeşte eca, după cuvântul de început al textului original: "vai, cum".
Cartea este alcătuită din cinci capitole, cărora le corespund cinci poeme, toate aparţinând genului elegiac, în aria mai generală a literaturii funebre. Autorul plânge - deplânge - starea jalnică în care a ajuns Ierusalimul după cucerirea acestuia de către Nabucodonosor, spectrul înfiorător al unei cetăţi pustiite nu numai de strălucirea unei capitale, ci şi de propriii ei locuitori, mânaţi de cuceritori pe calea exilului.

Zamislirea Sf. Prooroc Ioan Botezatorul

Zămislirea mântuirii noastre apropiindu-se, s-a zămislit Sfântul Ioan, Înainte Mergătorul, cu mărire şi cu minune. Multe mame zămislesc fii, dar puţine sunt acelea pe a căror zămislire ar mări-o şi ar prăznui Biserica lui Dumnezeu. Numai trei mame au fost de ale căror zămisliri în pântece s-a minunat lumea; acestea au fost Sfânta şi dreapta Ana, Sfânta Elisabeta şi Prea Sfântă, Preacurata Fecioară Maria. Dreapta Ana a zămislit pe Născătoarea de Dumnezeu; Elisabeta, pe Mergătorul înainte; iar Fecioara Maria, pe Hristos, Mântuitorul nostru. Deci, toate aceste zămisliri prin vestitor ceresc s-au binevestit şi s-au săvârşit de darul lui Dumnezeu, dar nu fără a vorbi bunul vestitor şi cu zămislitorii, de vreme ce Însuşi Dumnezeu avea trebuinţă de învoirea celor ce zămisleau. Drept aceea, bine-vestitorul, Sfântul Arhanghel Gavriil, care slujea atunci în rânduiala săptămânii sale înaintea lui Dumnezeu, a început a vorbi astfel: "Nu te teme, Zaharie, că s-a auzit rugăciunea ta şi femeia ta, Elisaveta, va naşte ţie un fiu, şi-l vei numi Ioan şi va fi ţie bucurie şi veselie şi se vor bucura mulţi de naşterea lui" (Luca 1,13). Aflaţi mai multe »

luni, 16 septembrie 2013

Despre aprofundarea şi citirea Sfintei Scripturi. (32) - Introducere la Cartea Profetului Isaia

Soarta unui stat mic, situat – pe de-o parte – între două imperii rivale şi – pe de alta – hărţuit aproape fără-ncetare de vecini turbulenţi nu poate fi decât o jucărie în cumpăna dintre marile puteri. Este o opinie la care ar subscrie orice istoric sau politolog.

Iată însă că literatura profetică a Vechiului Testament ne oferă o imagine răsturnată: înflorirea sau decadenţa Egiptului, apariţia şi dispariţia imperiului asiro-babilonian, apariţia şi dispariţia imperiului medo-persan, intrarea în arenă a Romei sunt fenomene istorice uriaşe care se petrec pe seama micuţului stat evreu, învecinat cu triburile neastâmpărate ale Canaanului şi strivit de umbrele demiurgice ale unui Ramses, Nabucodonosor, Cirus sau Vespasian. Belşug sau foamete, sănătate sau molimă, pace sau război, libertate sau robie, bucurie sau întristare, viaţă sau moarte, totul se mişcă în funcţie de ceea ce se întâmplă în sânul lui Israel: credinţă sau necredinţă, monoteism sau idolatrie, devotament sau trădare, virtute sau păcat. Aşadar, în viaţa fiilor lui Israel există o balanţă morală ale cărei talgere pendulează între propriile lor hotare, dar ale cărei braţe, prelungite, gâdilă văzduhurile Nilului, Eufratului sau Tibrului; acestea, la rândul lor, vor sufla compensator în dezechilibrul cumpenei lăuntrice.

Gânduri la început de an şcolar

Începutul toamnei se asociază, mai peste tot, cu debutul unor parcursuri de formare. Ne putem întreba, desigur, cum s-a ajuns la o astfel de convenţie şi la o structură a anului şcolar care se mulează pe acelaşi cadraj temporal. De ce şcoala nu începe primăvara, ci la strânsul rodului, la „plinitul“ vremii? De ce s-a statornicit timpul maturizării, al coacerii, al culesului ca început de an sau de ciclu şcolar? De ce debutul „semănării“ cunoaşterii şi a spiritului coincide cu recoltarea roadelor? De ce timpul astronomic este punctat/fracturat/aureolat de un atare eveniment? Să reţinem doar faptul că debutul anului şcolar coincide cu începutul anului bisericesc, care se bazează pe tradiţia iudaică în conformitate cu care lumea a fost creată în septembrie.
Un astfel de moment devine nodal pentru fiecare persoană şi este reţinut ca atare în memoria noastră afectivă. Rememorăm, fiecare după puteri, imagini (ale mersului la şcoală), chipuri (ale celor care ne-au întâmpinat sau călăuzit primii paşi), mirosuri (ale caietelor, băncilor), atingeri tactile (ale uniformelor). Experienţe formative din familie devin palide în raport cu acest eveniment. Aflaţi mai multe »

Sfînta Mare Muceniţă Eufimia


Clik pe Sfânta Icoană

duminică, 15 septembrie 2013

Începutul unui nou an şcolar

 „Precum mlădiţa nu poate să aducă 
roadă de la sine, dacă nu rămâne în
viţă, tot aşa nici voi, dacă nu rămâneţi 
 în Mine. Eu sunt viţa, voi sunteţi
mlădiţele.” (Ioan 15.4-5)


Iubiţi elevi şi distinşi dascăli,
Cinstiţi părinţi ai tinerelor vlăstare,

Începutul unui nou an şcolar reprezintă un moment de însemnătate excepţională, nu numai pentru tineretul şcolar, ci şi pentru părinţii şi educatorii lor, precum şi pentru întreaga societate.

Anul şcolar, marcat de începutul toamnei, anotimpul bogăţiei şi al împlinirilor, are şi semnificaţia bogăţiei spirituale, ce urmează a fi acumulată prin activitatea de învăţare, prin cunoştinţele căpătate în contactul cu cartea şi cu dascălii de către subiecţii acestui amplu proces de formare şi educare, ce are ca finalitate împlinirea şi devenirea omului ca membru responsabil al societăţii şi în faţa lui Dumnezeu.

Cuvant ortodox - Anul I, Nr. 51, 09 - 15 septembrie 2013

Sfîntul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş, mitropolitul Timişoarei


Clik pe Sfânta Icoană

sâmbătă, 14 septembrie 2013

Marele examen

„Oricine voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea sa în fiecare zi şi să-Mi ur­meze Mie" (Luca 9, 23; Matei 16, 24; Marcu 8, 34).

Crucea, podoaba Bisericii, lauda lui Pavel, semnul Fiului Omului, semnul Sfintei Cruci - suferinţa noastră cea de toate zilele, crucea suferinţei, harul Crucii, iată atâtea nume în legătură cu crucea.

Dar cea mai grea cruce e lepădarea de sine. Nu poţi să fii liber fără aceasta, fără lepădarea de sine, libertatea cu atâta se plăteşte. Să depanăm litania acestei porunci şi condiţia primă de a putea urma pe Iisus.

A fi creştin înseamnă mai mult decât aparţinere ta doctrinară la creştinism. A crede în Iisus Hristos înseamnă mai mult decât semnifică vorbele. Iată  ce înseamnă a te strămuta din tine în El, înseamnă a-L avea pe El în inima ta, a-L face pe El inima ta, înseamnă să ai un moment, o clipă în viaţa ta în care te-ai întâlnit real cu Iisus; clipă care să nu-ţi ajungă viaţa întreagă de a o desfăşura între oameni.

Sf. Teofan Zavoratul: AM INALTAT SFANTA CRUCE IN INIMILE NOASTRE?


Clik pe Sfânta Icoană

vineri, 13 septembrie 2013

Biblia in istorie - Inaltarea Sfintei Cruci

Despre iubirea faţă de vrăjmaşi

Când Domnul mergea spre Ierusalim şi samarinenii n-au vrut să-L primească, Ioan Teologul şi Iacob erau gata să facă să se pogoare foc din cer şi să-i nimicească pentru aceasta; dar Domnul le-a spus cu milă:     „N-am venit să pierd, ci să mântui”. Aşa şi noi trebuie să avem un singur gând: ca toţi să se mântuiască. Sufletul să aibă milă de vrăjmaşi şi să se roage pentru ei, pentru că au rătăcit de la adevăr şi merg în iad. Aceasta e iubirea faţă de vrăjmaşi.

Viaţa Sfîntului Sfinţit Mucenic Cornelie Sutaşul


Clik pe Sfânta Icoană

joi, 12 septembrie 2013

Dacă rabzi în necazuri, sălăşluieşte Duhul Sfânt în tine.


Dacă veţi avea şi răbdare în necazuri, să ştiţi că aveţi Duhul Sfânt. Iar dacă veţi avea şi putere să mulţumiţi în necazuri, străluceşte Sfântul Duh în voi. Şi să ştiţi că nu-i cu neputinţă!
Întoarce-te, dragul meu, după Sfântul Duh: ori de câte ori mulţumiţi vi se uşurează povara necazurilor. Dar voi veniţi şi ne lăsaţi crucile, fară să ştiţi că crucea noastră este mai mare. Însă de veţi asculta, darul Duhului îl veţi avea.
Este ajutor Duhul Sfânt. Primeşte-l! De câte ori zici: „Doamne, iartă-mă!” e Duhul Sfânt care străluceşte în tine. Dacă rabzi în necazuri, sălăşluieşte Duhul Sfânt în tine.

Sfîntul Sfinţitul Mucenic Aftonom


Clik pe Sfânta Icoană

luni, 9 septembrie 2013

Despre aprofundarea şi citirea Sfintei Scripturi. (31) - Introducere la Cântarea Cântărilor

Prezenţă singulară şi stranie în canonul Sfintei Scripturi, Cântarea Cântărilor e ca şi cum Venus din Milo s'ar fi rătăcit cândva, statuară, printre mozaicurile Aghiei Sofia: un splendid poem de dragoste omenească, în care nu există nici măcar o adiere de Dumnezeu, de transcendenţă, de revelaţie, de sacralitate, de iubire transfigurată, inefabilă; dimpotrivă, totul musteşte de graţie carnală şi senzualitate transparentă, într'un univers al erosului candid, în care trupul omenesc, înveşmântat mai mult în miresme decât în haine, aproape că nu mai are ascunzişuri.

Cele două personaje, El şi Ea (Iubitul şi Iubita, Fratele şi Sora, Regele şi Prinţesa, Păstorul şi Păstoriţa, Solomon şi Sulamita, Mirele şi Mireasa), străbat întregul poem în ipostaze din cele mai disparate, într'o uluitoare şi dulce alternanţă de dorinţă, căutare, ivire, dispariţie, strigăt, şoaptă, apropiere, îmbrăţişare, ameţeală, fericire şi extaz, ca în jocurile prenupţiale ale perechilor pământului. Cu toate acestea, nimic vulgar, nimic întinat, nimic degradant, nimic care să atenteze la frumuseţea, curăţia şi demnitatea fiinţei umane.

Sfinţii, Drepţii şi Dumnezeieştii Părinţi Ioachim şi Ana


Clik pe Sfânta Icoană

duminică, 8 septembrie 2013

CUVÂNT DE BINECUVÂNTARE - la cinzecelea număr al publicaţiei ,,Cuvânt ortodox”, al parohiei Simeria-Biscaria


 Cu ajutorul lui Dumnezeu vede lumina tiparului cel de al cinzecelea număr al publicaţiei ,,Cuvânt ortodox”, al parohiei Simeria-Biscaria, cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului”.

Este o realizare de excepţie care pune în lumină şi dă un spor de valoare activităţii neobosite a parohiei și, în special a părintelui paroh Gabriel Basa, activitate pusă în slujba modelării tinerilor și a tuturor credincioșilor din parohie în spiritul credinței străbune ortodoxe, și totodată în spiritul dragostei faţă de ţară şi pământul strămoşesc și faţă de valorile nepieritoare ale neamului românesc.

Căci ce poate fi mai nobil, mai înălţător şi mai sfânt decât să lupți din toate puterile şi cu dăruire deplină ca să-ţi slujeşti şi să-ţi aperi credința, patria şi valorile neamului, urmând astfel pilda sfinților care s-au jertfit pentru dreapta credință. 

Publicația ,,Cuvânt ortodox” este, astfel, un imbold care lucrează la râvna fiecărui creștin spre a ține sus steagul dreptei credințe pentru care Hristos a murit răstignit pe dealul Golgotei deoarece întreaga tematică abordată, cum ar fi: meditațiile la fiecare duminică, spicuirile din viețile sfinților, pateric și sinaxare, sau explicarea multor termeni de origine creștină, alături de rubrica specială intitulată ,,Cronică parohială”, în care se prezintă activitatea parohiei săptămânală, nu fac altceva decât să arate râvna depusă de credincioși și  preotul lor paroh în afirmarea dreptei credințe.

Exprimându-ne, așadar,  bucuria deosebită pentru această apariţie a publicației ,,Cuvânt ortodox”, a parohiei Simeria- Biscaria, şi felicitându-i pe iniţiatori şi colaboratori, rugăm pe Dumnezeu să-i binecuvânteze pe cititori, dăruindu-ne tuturor spor şi înţelepciune întru slujirea Bisericii şi a Patriei.
Întru mulți și fericiți ani!

† Gurie,
Episcopul Devei şi Hunedoarei 

Cuvant ortodox - Anul I, Nr. 50, 02 - 08 septembrie 2013

NASTEREA MAICII DOMNULUI. Predica Parintelui Sofian Boghiu: „Astazi este inceputul mantuirii noastre”


Clik pe Sfânta Icoană

sâmbătă, 7 septembrie 2013

Să te rogi oricând

Dacă te-ai obişnuit să-ţi faci rugăciunea o dată cu răsuflarea, te rogi oricând. O rugăciune scurtă, şi te rogi! Chiar lucrând ceva, ocupaţia pe care o ai, sau când găteşti. Mai stai pe un scaun, şi zici „Doamne, lisuse..." acolo...

 Rugăciunea? Bineînţeles, n-ai să stai ore întregi la rugăciune. Când ai timp - de sărbătoare - poţi să citeşti parclise, sau aşa... Să nu pierzi timpul cu lucruri deşarte, cu televizor şi cu altele. Poţi să faci rugăciunea. Dar o rugăciune scurtă o poţi face şi când te duci la lucru: „Doamne, ajută-mă, Doamne...” sau: „Doamne lisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul!”. Dacă te-ai obişnuit să-ţi faci rugăciunea o dată cu răsuflarea, te rogi oricând. O rugăciune scurtă, şi te rogi! Chiar lucrând ceva, ocupaţia pe care o ai, sau când găteşti. Mai stai pe un scaun, şi zici „Doamne, lisuse..." acolo... (...)

Sf. Cuvioşi Simeon şi Amfilohie de la Pângăraţi


Clik pe Sfânta Icoană

miercuri, 4 septembrie 2013

Filmul de miercuri seara - DOAMNA MIRACLE - Film de familie


Copleșit văduv Seth Webster este în căutarea pentru o menajera să-l ajute cu cei indisciplinați șase ani vechi fii gemeni. "Doamna Miracle", apare în mod misterios și devine rapid o dădacă de neînlocuit, bucătar, prietene ... și pețitor ---Acest film arata si modul cum educam copii

Sfîntul Sfinţitul Mucenic Vavila


Clik pe Sfânta Icoană

marți, 3 septembrie 2013

BLESTEMELE, FARMECELE ŞI VRĂJILE

Pentru a nu ajunge să poţi fi blestemat trebuie să duci o viaţă superioră. În Deuteronom 32 se spune pe cine binecuvintează Dumnezeu şi pe cine blastămă. Dacă duci o viaţă superioară, corectă, după voia lui Dumnezeu, nu ajungi niciodată sub blestem. Dacă nu duci o viaţă superioară, corectă, blestemul e asupra ta şi nu ştiu dacă te poate dezlega cineva de ceea ce trebuie să pătimeşti pentru păcatele tale.

Sfîntul Sfinţitul Mucenic Antim, Episcopul Nicomidiei


Clik pe Sfânta Icoană

luni, 2 septembrie 2013

Despre aprofundarea şi citirea Sfintei Scripturi. (30) - Introducere la Ecclesiast

Titlul ebraic al acestei opere ciudate este Qohelet, cuvânt mai degrabă enigmatic decât limpede, asupra căruia cvasiunanimitatea lingviştilor biblici au căzut de acord să-l traducă: „Cel ce vorbeşte în faţa adunării“. Aşa, cel puţin, l-au tradus înţelepţii care ne-au dat Septuaginta. „Adunare“, în limba greacă, se cheamă ekklesía; de aici, Ekklesiastés = „Cuvântătorul“; „Cel ce vorbeşte în faţa adunării“; „Cel ce se adresează obştii“; „Cel ce predică“; „Cel ce învaţă“; „Oratorul“; „Predicatorul“; „Catehetul“. Având în vedere, pe de-o parte, că încă din primul verset se precizează că Ecclesiastul este „fiul lui David, regele lui Israel în Ierusalim“, şi, pe de alta, că toată antichitatea iudaică l-a recunoscut pe Solomon ca pe cel mai învăţat, mai drept şi mai înţelept rege al Israelului, cel ce nu o dată a luat cuvântul în faţa supuşilor săi, sensul cuvântului „Ecclesiast“ se bucură de o acoperire perfectă.

Viaţa şi pătimirea Sfîntului Mucenic Mamant


Clik pe Sfânta Icoană